Accreditatie aanvraag

Organisaties die een accreditatie aan willen vragen voor hun symposium, cursus etc. kunnen dat doen door onderstaande aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Gaarne wel de inhoud van het programma/cursus tegelijkertijd separaat opsturen naar nvml@nvml.nl

Binnen twee weken staat de aanvraag vermeld op het 'Overzicht geaccrediteerde nascholingen'.

De NVML houdt zich het recht voor om steeksproefsgewijs een controle te doen op de inhoud van het programma/cursus middels het sturen van een evaluatieformulier aan deelnemer(s).

Een uitleg van het systeem van puntentelling vindt u in de Toelichting toekenning UEC .