Algemene ledenvergaderign NVML 21 mei

17/01/2019
Hierbij nodigt het bestuur van de NVML haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze vind plaats op dinsdag 21 mei aansluitend aan het Spring Event in theater de Buitensoos te Zwolle.
Alle stukken komen begin mei achter het ledenscherm te staan. Toegang voor de ALV is gratis en aanmelding is niet nodig, maar als u vooraf een drankje meedrinkt vragen wij u dit kenbaar te maken via een mail naar de NVML (nvml@nvml.nl o.v.v. borrel ALV)

 

Overig nieuws