Onderhandelingen nieuwe cao Ziekenhuizen

01/02/2017
Op maandag 30 januari hebben cao-partijen voor een tweede maal overlegd over vernieuwing van de cao Ziekenhuizen. Er is constructief overleg geweest.
Deze tweede ronde van het overleg stond in het teken van zoeken naar oplossingen om:
- Te bevorderen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken.
- Jongeren (versneld) een stap te kunnen laten zetten binnen een ziekenhuis-carrière. Via extra instroom of het verhogen van de huidige contracten. Met als doel meer vaste banen met de gewenste arbeidsduur voor nieuwe medewerkers.

Om goede kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen, waarbij medewerkers binnen alle fases van hun leven een bijdrage kunnen leveren die past bij hun persoonlijke levensfase, moeten er bij deze cao flinke stappen worden gemaakt. Deskundigen van PFZW hebben op verzoek van cao-partijen een analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat de sector vergrijst. Niet alleen zijn er meer ouderen vanwege de stijgende pensioenleeftijd, maar we zien ook dat de uitstroom rond het 30e levensjaar naar de toekomst ernstige vormen aanneemt. We kunnen beter benutten wat er nu al kan binnen de pensioenregeling en de huidige afspraken binnen de cao. Maar dit zal niet voldoende zijn, dus we moeten tot nieuwe afspraken hierover komen met de werkgevers.

ORT bij verlof
Ook hebben we tijdens het tweede overleg de kwestie rond ORT bij verlof besproken. FNV, NU’91 en CNV eisen dat er afspraken komen over de achterstallige betaling van de ORT bij verlof. Dit wordt een belangrijk onderwerp van het gesprek bij de derde cao ronde.

Verder in overleg
Het generatiebeleid en de achterstallige ORT compensatie zijn en blijven dus belangrijke speerpunten voor het volgende overleg. Naast het feit dat wij geen verslechteringen accepteren, de overtollige regelgeving willen terugdringen en goede afspraken willen maken over mantelzorg. En uiteraard een fatsoenlijke loonsverhoging; onze eis van 2,5% staat nog altijd recht overeind. Het volgende overleg is gepland op 2 maart aanstaande.


Overig nieuws