Nr. 2 April 2018In dit gezamenlijke Analyse - VAPvisie nummer:

Samen
Samen zijn we sterk!
Afscheid nemen bestaat niet
Urinediagnostiek
Preanalyse: een vak apart!
Functie en normale anatomie van de nier
Urine, soms een waardevol product!
In de nachtspiegel
Orgaanvlees; gruwel of gastromomie?
Infecties bij dialysepatiënten
Schistosomiasis
Mannendingen
Kruiswoordpuzzel urogenitaal systeem
Time-lapse monitoring in het IVF-laboratorium van VUmc
Soa in Nederland
Bieden vaginale bacteriën bescherming tegen soa?
Preoperatieve herkenning van pat iënten met eenhoogrisico endometriumcarcinoom
Het verleden herhaalt zich
Zwanger en werken op een medisch laboratorium
Cursussen en opleidingen NVML
Agenda