Nr. 6 December 2017In dit nummer:

Galleria mellonella, een alternatief model om infectieziekte te bestuderen
Wendy W.J. van de Sande
In de laatste jaren is er steeds meer aandacht en interesse gekomen voor invertebraatmodellen om de pathogenese van infectieziekten te bestuderen. Hoewel in het verleden met name de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) en de nematode Caenorhabditis elegans gebruikt werden is er in de afgelopen jaren steeds meer interesse gekomen in de larven van Galleria mellonella. Galleria mellonella wordt ook wel de grote wasmot genoemd en behoort tot de familie van de snuitmotten.

Verwarring omtrent verdunning: wat is een verdunning 1:2 (33% of 50%?)
R. Aalberse, R. de Nooijer
Je zou denken dat er in een laboratorium duidelijk en eenduidig gecommuniceerd wordt. In het geval van verdunningen is er reden voor zorg, zowel in het routine lab als in het research lab.

Immuunhistochemie (IHC) predictieve test voor PD-L1
ing. W. Vos, dr. E. Thunnissen
Het eiwit PD-1 (program death-1), is een van de immuun checkpoint eiwitten, dat reacties van Tcellen afremt, voordat zij schadelijk voor normale weefsels worden. Gelegen op de T-cel membraan, kan PD-1 hechten aan een receptor genaamd PD-L1 (Program Debat Ligand1). PD-L1 komt voor op normale ontstekingscellen zoals granulocyten, dendritische cellen, macrofagen, mestcellen, T en B-lymfocyten, endotheel, en ook op sommige tumorcellen. Door de PD-1/PD-L1 binding worden deze cellen als lichaamseigen beschouwd en niet door de PD-1 positieve T-lymfocyten aangevallen. Als een tumor PD-L1 op de celmembraan brengt, wordt deze daardoor
niet aangepakt door het immuunsysteem.

En verder:
142 Interview Drug Rediscovery Protocol (DRUP) team
144 Van het bestuur
146 Verslag EPBS
149 Nieuws uit de stuurgroep
149 Anna Listje
150 Boekrecensie
151 Symposium LEAN werken
153 Analist zoekt werkkring
153 Cao Nieuws
154 Vaste prik
155 Aankondiging ALV
155 Arbeidsvitamine
156 Nascholing voedselallergie
158 Opleidingen
158 Wat is het?
158 Agenda