Nr. 1 Februari 2017
In dit nummer:

Het meten van testosteron en andere androgenen in serum
R.M. Büttler, F. Martens, M.A. Blankenstein, A.C. Heijboer
Het bepalen van hormonen is cruciaal in de zorg voor patiënten met endocriene ziekten en ook voor hormoon gerelateerd onderzoek. Sinds het begin van de 21e eeuw is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van hormoonbepalingen. De vragen die in dit artikel zullen worden bediscussieerd hebben hun oorsprong in een publicatie van Taieb et al. uit 2003, waarin werd aangetoond dat veel immunoassays niet geschikt zijn voor het meten van serum testosteron concentraties bij vrouwen en kinderen.
Men heeft naar aanleiding van deze publicatie berekend dat veel immunoassays in het bepalen van testosteron concentraties bij vrouwen net zo onbetrouwbaar zijn als gokken.

Genitale chirurgie bij transgender vrouwen  
W.B. van der Sluis

Het VUmc kennis- en zorgcentrum voor gender dysforie is het grootste centrum voor transgender
zorg in Nederland. Gender dysforie komt voort uit een gevoel van onbehagen over iemands biologische geslacht. Sommige mensen, met sterke gevoelens van gender dysforie, willen hun lichaam aan het gewenste geslacht aan te passen door middel van medische behandeling. Het genderteam biedt multidisciplinaire transgender zorg door meerdere afdelingen van VUmc. Samen leveren zij psychologische begeleiding en hormonale, gynaecologische en chirurgische zorg voor deze groep.

De geschiedenis van de antocoagulantia
P. Kromhout

Door de jaren heen zijn er veel antistollingsmiddelen (of zoals het in de volksmond wordt
genoemd bloedverdunners) uitgedacht en geproduceerd. Deze groep van medicijnen
behoort tot één van de oudste nog bestaande medicaties in de wereld. Aangezien het
stollingsmechanisme complex is en uit veel verschillende componenten bestaat, is het
mogelijk om anticoagulantia te bedenken die op de verschillende componenten inwerken.

En verder in dit nummer:

16 Van het bestuur: Grenzeloos Medisch speurwerk
17 Vaste prik NIEUW!
18 Boekbespreking
19 Nieuws uit de stuurgroep NIEUW!
20 Cao Nieuws
24 Spring Event
26 Fotopagina Jubileumcongres
28 Arbeidsvitamine
28 Cursussen
30 Opleidingen
31 Wat is het?
31 Agenda