Nr. 2 April 2017
In dit nummer:

De ziekte van Lyme: uitdagingen in diagnostiek en onderzoek naar langdurige klachten
H. Vrijmoeth, J. Ursinus en A. Buskermolen
Het grootste deel van de mensen met Lymeziekte herstelt goed na behandeling met antibiotica.
Toch zijn er ook mensen die na behandeling langer klachten houden. In het LymeProspect onderzoek worden factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van langdurige klachten.

Het belang van 24 uurs urine voor onderzoek en patiëntenzorg
M.H. Riphagen, R. Ramaker, S. Hartsema, D. Goedhart, C. IJsseldijk, R. Hibma en S. Hulstein,
S.J.L. Bakker

Door de bewuste of onbewuste onder- en overrapportage binnen voedings- en gezondheidsonderzoek kunnen verbanden die in feite wel bestaan, niet worden gevonden of zelfs andersom lijken. Onderzoek van de urine kan hiervoor een oplossing bieden.

Circulerend tumor DNA of “liquid biopsies”
Dr. D. van den Broek
‘Liquid biopsies’ is binnen de oncologie een verzamelnaam voor diagnostiek in bloed aan de
hand van verschillende biomarkers. Voorbeelden van deze biomarkers zijn circulerende tumorcellen, circulerend tumor DNA (ctDNA), exosomen, micro-RNA en ‘tumor educated platelets’.

Een multicenter validatie van een assay voor TSH-Receptor stimulerende antistoffen
Dr. M.R. Batstra, Dr. M. Heron, Dr. R. Hoedemakers
Bij patiënten met de ziekte van Graves worden antistoffen tegen de TSH-Receptor bepaald. Recent is een nieuwe assay ontwikkeld die gebruik van een chimere TSH-R, waardoor alleen stimulerende antistoffen (TSI) zouden worden gedetecteerd.

En verder:
49 Speuren naar onbekende virussen
55 Spring Event
54 Van het bestuur: Een dag na een drukke weekenddienst
57 Vaste prik
58 Nieuws uit de stuurgroep samenwerking met de VAP
60 Arbeidsvitamine
63 Cao Nieuws
60 Cursussen
62 Opleidingen
62 Wat is het?
63 Agenda