Werkwijze werkzoekendenmelding


Iedere werkzoekende in het werkveld bio-medisch laboratorium kan een melding plaatsen in de rubriek Analist zoekt werkkring van Analyse.

Deze melding komt in Analyse te staan en op de website. De websitevermelding wordt bij de uitgave van de volgende Analyse automatisch verwijderd, tenzij u een schriftelijk (e-mail) verzoek heeft gedaan de melding te verlengen (tot de daarop volgende uitgave van Analyse). Deze melding is voor leden gratis. Niet leden betalen €25,- (voor administratie, opmaak, druk, etc), per plaatsing.

Uw melding is anoniem onder nummer. De geïnteresseerde werkgever kan bij de NVML uw cv opvragen. Alle door de NVML ontvangen cv’s worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en gearchiveerd. De cv’s worden na 1 jaar vernietigd.

Om gebruik te maken van een melding in de rubriek Analist zoekt werkkring stuurt u het volgende aan de NVML:
-        Formulier: Tekst van de melding Analist zoekt werkkring
-        Formulier: Persoonlijke gegevens
-        Uw curriculum vitae

Stuur dit op (formulieren volledig ingevuld, inclusief handtekening):  

-       per mail naar nvml@nvml.nl onder vermelding van 'Analist zoekt werkkring'
-       of per post naar NVML, Analist zoekt werkkring, Wilhelminapark 52, 3581 NM Utrecht.
-       uw bericht verschijnt binnen een week op deze website en wordt geplaatst in het volgende
        nummer van Analyse (Zie colofon Analyse voor verschijningsdatum)


Voorbeelden:

Senior analist HBO Medische Microbiologie.

Woonachtig in de provincie Utrecht, bereid tot verhuizen.

Sinds 1982 in zowel research als routine laboratoria gewerkt. Ruime ervaring in bacteriologie, immunologie (serologie), conventionele virologie en moleculair biologische technieken. Sinds 2000 leidinggevende.

Gezocht een nieuwe uitdaging als leidinggevende in de research.

C.V. onder nummer: xxxx-xxxx

of:

Senior analist HBO Medische Microbiologie.

Ik woon in de provincie Utrecht.

Ik heb veel ervaring in de bacteriologie, immunologie (serologie), conventionele virologie en moleculair biologische technieken. Mijn loopbaan is begonnen met een half jaar pathologie gevolgd door 8 jaar streeklaboratorium medische microbiologie in het Diakonessenhuis te Utrecht. Ik heb mijn researchervaring opgedaan binnen het RIVM: 5 jaar op het Laboratorium Controle Biologische Producten, en 4 jaar op het Laboratorium voor Infectieziektediagnostiek en Screening (TBC). Mijn technische ervaring is uitgebreid met ervaring als leidinggevende in het streeklaboratorium van de GGD te Amsterdam.

Gezocht een nieuwe uitdaging als leidinggevende.

C.V. onder nummer: xxxx-xxxx