Contributie goedkoper via cao

Het is mogelijk om een korting op de jaarlijkse NVML-contributie te ontvangen als je onder de cao Ziekenhuizen, UMC’s of GGZ valt. Hiermee kun je het NVML-lidmaatschapsgeld met circa een derde verminderen. Het enige wat je hiervoor moet doen is met je werkgever een regeling treffen. Het jaargesprek is hiervoor een goede gelegenheid. Omdat (nog) niet iedereen van deze mogelijkheid op de hoogte is, wordt hier de regeling nog eens uitgelegd. Hoe werkt het?

Cao Ziekenhuizen

Hier is in de Cao het ‘Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden’ opgenomen (Cao-Z artikel 3.2.10). In artikel 3.2.10 lid 2 staat onder andere als doel genoemd: contributie van de beroepsvereniging.
Waarschijnlijk ken je het systeem al: je ruilt een tijd- of een geldbron, zoals een deel van je eindejaarsuitkering of te veel gewerkte uren in voor door jou aan te geven doel(en). Dit wordt in mindering gebracht op je brutosalaris en het kost je slechts het nettobedrag.

Cao Umc

In hoofdstuk 18 van de Cao wordt een soortgelijk systeem, het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, uitgelegd. In 18.3 lid 1 wordt ook hier de beroepsvereniging als doel genoemd.
Daarnaast is het mogelijk het lidmaatschap van de NVML te 'betalen' met het Persoonlijk Budget dat iedere umc-medewerker jaarlijks ontvangt.
Je kunt dit terugvinden in de cao umc’s, in artikel 3.2.2. lid 8 staat:
'Op verzoek van de medewerker wordt het persoonlijk budget aangewend voor de betaling van de vakbondscontributie en/of voor de betaling van de contributie van zijn beroepsvereniging.'

Cao GGZ

Zie hoofdstuk 11, paragraaf F, lid 3.


De werkgever vraagt meestal een betalingsbewijs van je contributie. Je moet het overschrijfbewijs van de bank dus goed bewaren als de NVML-contributie is geïnd (dat gebeurt ca. half december)! Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, of doet je werkgever niet mee aan deze regeling, neem dan contact op met het NVML-bureau via: nvml@nvml.nl of tel.: 030-252 37 92.

Commissie Sociale Belangen van de NVML