Index 2006 op titel


Anemiediagnostiek        45
Antibioticumresistentie in Helicobacter pylori       72

Bacteriën, onze vrienden?        111
Beroepsonderwijs.... versterking van Praktijk Leren!!!           22
Binding van SLE-IgG aan membraanfracties van apoptotische cellen           205
Biomarkers van diabetes mellitus type 2             210

Chromosoomsubstitutiestammen         81

De bepaling van cocaïne in haar – methodeontwikkeling voor de GC/MS      204
De nieuwe koers van het laboratorium       11
De vorming van eenmalig-infectieuze denguevirusdeeltjes     203
De ziekte van Graves        301
Diagnostiek van de bloedplaatjesfunctie: nieuwe ontwikkelingen      53
Diagnostiek van hematologische maligniteiten m.b.v immuunfenotypering        58
Diagnostiek van malaria in de dagelijks praktijk        173
DNA-overdracht tussen bacteriesoorten      247

Eerst zien, dan geloven: ontwikkelingen in de parasitologische laboratoriumdiagnostiek     168
Effecten van vetzuren in de voeding op de cholesterolconcentraties     121
Enterococcus faecium: van commensaal tot gevreesd ziekenhuispathogeen     104
Epigenetica, meer dan DNA alleen     136
Europees geld voor nascholing      115
Evaluatie werkveldconferentie BeroepsPraktijkVorming     214

Genetisch gemodificeerde melkzuurbacteriën als therapie voor de ziekte van Crohn      236
Gevaar hepatitis B voor analisten      212

Het gebruik van ijzerkleuringen in de forensische pathologie      76
Het toekomstbeeld van de pathologie     15

IVF of ICSI: waarop wordt de keuze gebaseerd      147

Karakterisering van de microbiële flora van een kosmonaut tijdens ruimtereis      200

Laboratoriumcasus: noodzaak tot manuele reticulocytentelling      88
Laboratoriumdiagnostiek: ontwikkeling van een IgG1 en IgG4 immunoblot      180
Leishmaniasis      184

Marktwerking: een uitdaging voor laboratoria      49
Mechanisme van resistentie voor cisplatina bij ovariumkanker      206
Meliodiosis: inzicht in de pathogeniciteit van Burkholderia pseudomallei       271
Memoires van het Hoger Laboratoriumonderwijs      20
Methode ontwikkelen om het proteoom van humane melk in kaart te brengen     207
Microbiële determinatie van oppervlaktemonsters uit het International Space Station     201
Miljoenen mensen slachtoffer van Dengue infectie     23
Morfologie van bloedcellen: durf de uitdaging aan      216

Nationale MRSA-surveillance nieuwe stijl       143
Nieuwe toepassingen voor een oud vaccin       306
NVML: 60 jaar Dynamiek in Perspectief        4
NVML-Vakbeurs Techniek en Diagnostiek        312

Overdracht van Creutzfeldt-Jakob via bloedtransfusie         140
Overexpressie van verschillende glycosyltransferases in E. coli         209

Platform zet lobby in voor meer geld voor stagebegeleiding          282

Reparatie van het hart met eigen hartspiervoorlopercellen         267
RT-qPCR combined with ChIP-chip technology to reveal DNA interaction sites         202

Schildklierhormoon verstorende stoffen        240

Technologische vernieuwingen in de prenatale diagnostiek          296
Toekomst van de medische microbiologie         6

Uitkomsttoetsing in de pathologie        264

Vaatwandbescherming door de endotheliale glycocalyx        150
Vacature op een lab?         28
Vaccine against S. aureus based on the protein anchor display technology          208
Van interessant eiwit naar een gevalideerd biomarker-eiwit         276
Van piss prophets tot RNA profiling        40
Verraden door je oren: oorafdrukken als identificatiemiddel        232
Von Willebrand factor multimeren-analyse         211