Index 2005 op titel


Acromegalie en groeihormoondeficiëntie          43
Ammonium: kliniek en laboratorium             33
Aspergillus en aspergillose             4

Bijblijven in je vak - hoe doe je dat?             199

CHARGE - op jacht naar ziektegenen met behulp van array CGH            224
Chronische nierinsufficiëntie              140

De levensloopregeling: weet waaraan je begint!          288
De nier          128
De rol van vitamine A in de regulatie van de galzouthomeostase           192
De rol van PCA3DD3 in de diagnostiek van prostaatkanker           229
De ziekte van van Willebrand type 2-Normandy              203
DNA-onderzoek in een algemeen ziekenhuislaboratorium - alfa-thalassemie            112

Eierstokkanker             194

Fuwavaz             266
Fuwavaz: verbeteringen in Fuwavaz-normsysteem               289

Genomics en proteomics technieken aan de Universiteit Maastricht            193

Het hemolytisch uremisch syndroom op de kinderleeftijd              133

Immunologische diagnostiek bij snel-progressieve glomerulonefritis            144
Internationale erkenning van medische laboratoria             163

Leidinggeven geanalyseerd              109

Maden als wondbehandeling, een bio-logische uitdaging             171
Meting van groeihormoon in bloed              43
Microbiologisch veilig werken op een laboratorium                304
Mogelijkheden van universele bacteriële PCR binnen de medische microbiologie           79
Moleculaire diagnostiek in de klinische praktijk                160
Multidrug resistance associated proteins beschermen tegen apoptose            198

Nieuwe inzichten in de biologie van de ziekte van Kahler                64

Onderzoek naar maagtumoren op een jonge leeftijd           10
Ontlasting in het vruchtwater: het meconium-aspiratie-syndroom            96
Oprichting Nationaal Platform Prikincidenten                    267
Optimalisatie en standaardisatie van DNA-diagnostiek bij lymfatische maligniteiten               166

Proteïne S, een nog steeds onbegrepen rem van het stollingssysteem            37

Reversed Phase Liquid Chromatography: stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen           100
Risicobeheersing binnen laboratoria           290
Rol van immunofenotypering in de diagnostiek van systemische mastocytose                195

Screening op MRSA: hoe en hoe vaak?           70
Seksuele stadia van malariaparasieten            197
Speeksel als diagnostische vloeistof              256
Speeksel: eigenschappen en functies             238
Syfilis: terug van weggeweest                234

Transcriptieregulatieveranderingen door adenovirus eiwit in humane tumorcellen        196
Twijfel aan verwantschap? DNA levert het bewijs!           260

Urineweginfecties in de huisartsenpraktijk             136

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen in ziekenhuislaboratoria             294
Voedingsbodems maken, een vak apart!                15
Vroegdiagnostiek van weefselschade: FABP als snelle en gevoelige biomarker               73

Werken in microbiologische veiligheidswerkbanken klasse II               298
Werken met dienstroosters: last of lust                   149,175

Zeldzame erfelijke tumoren: sleutel tot nieuw mechanisme voor tumorvorming               262