Index 2008 op titel

(bijv. 2/36 is: Analyse nummer 2, pagina 36)

55+ beleid of ‘ontzie’ beleid: wat zal het worden?      10/303

Aanpassing aan de omgeving; wat de evolutie ons leert over onze voeding     9/269
Activating protein clearance in polyglutamine disorders        8/238
Afrikaanse trypamosomiase: een vergeten probleem met 300.000 doden per jaar tot gevolg    5/139
Antigeenproductie voor dierlijke vaccins         8/235

Begroten begrotelijk?        6/173
Bepaling van bloedpigmenten in liquor cerebrospinalis bij een verdenking op een
     subarachnoïdale bloeding         8/241
Bepaling van parameters van de secundaire hemostase: is er een verschil tussen de eerste en
     tweede afgenomen buis?      8/234
Biosecurity: levenswetenschap in veilige handen       4/110
Borstkanker, familiaire belasting en genen       3/80

Cao Ziekenhuizen 2008         6/178
Chronische lymfatische leukemie       4/100
Clostridium difficile: van kolonisatie tot colitis      2/36
Competentiegericht opleiden en begeleiden: Een nieuwe MLO-stagiaire       8/248

De diagnose elektrocutie in de forensische praktijk       7/205
De rol van de dendritische cel in astma         5/143
De rol van miRNA’s in acute lymfatische leukemie bij kinderen       8/240
Diagnostiek van het hepatitis C-virus        4/105
Diagnostiek van insectenallergie     3/71
Diagnostiek van Legionellapneumonie        3/84

Een kwaliteitsprogramma met externe rondzending voor interpretatie van
     laboratoriumuitslagen    9/277
Een muismodel voor mesotheliomen       10/299
Een ziekenhuislaboratorium is gewoon heel anders       9/265
Europees Professioneel Dossier nu ook elektronisch        7/216
Expression and purification of an oncology kinase for crystallization       8/232

Frizzled receptors as biomarkers for imaging of heart repair        8/236
Function of p97 in regulation of neuronal membrane recycling     8/230

Gekweekte eigen huid geneest open wonden      5/147

HBO-monitor 2006: de arbeidsmarkt     6/175
Hepcidine: rol van een nieuwe speler in het ijzerveld      7/201
Het effect van polymorfisme in DNA-repair gen ERCC2 op de werking van het
     chemotherapeticum oxaliplatin         8/233
Het X-chromosoom: in- en uitgepakt      7/196

IgG4, een bijzonder immunoglobuline        5/132
Interview den Dunnen: 36.000 foto’s voor 36 nucleotiden      3/68

Kwaliteitsbevordering en controle in de medische microbiologie        6/168

Lantibiotica         1/4
Leptospirose: rattenziekte of toch niet?       10/295

Methodevergelijking met behulp van de Deming-regressie        1/16
Moleculaire glioomdiagnostiek met behulp van MLPA-analyse       3/75
Monoklonale therapeutica en laboratoriumdiagnostiek        10/292
Mycetoma, een verwaarloosde infectieziekte       9/260

Nieuwe competentiegestuurde opleiding aan de Fontys Hogeschool Toegepaste  
     Natuurwetenschappen: Applied Science         8/242
Norovirus gastro-enteritis en diagnostiek         1/21
NVML betroken bij FWG-onderzoek analistenfuncties 2008        5/152

Op jacht naar genen via Map based cloning          8/231
Optimalisatie thermofiel kaaszuurselkweek           8/237
Optimization of fluorescent biolabels for use in sandwich immunoassays        8/228
Outsourcing          6/164

Plaatsbepaling Interferon Gamma Release Assays bij de diagnostiek van tuberculose          7/213
Prijzen uitgereikt aan winnaars Zilveren Vlam          3/93

Rol ontstekingen bij hart- en vaatziekten onderbelicht          2/48

Samenwerking NVML en Werkgroep Hoofd Analisten Medische Microbiologie van start          2/55 SKKP: rondzendingen pathologie           8/246
SNX-3: a new player in Wnt signaling          8/239

Tien jaar ervaring met chimerismeonderzoek na hematopoietische stamceltransplantatie       6/180
Transendotheliale migratie; een complex samenspel van cellen en moleculen        2/39
Tuberculose en het immuunsysteem, wie, wat, waar en wanneer         7/208

Verbetering van het klinische beleid bij virale infecties door middel van kwantitatieve
     virusmetingen     2/44
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2008        5/151
Vertolast: de ontwikkeling van een nieuwe methode voor de behandeling van ingezakte
     osteoporotische wervels         8/229
Vrije lichte ketens: de bepaling, toepassing en interpretatie         1/10

Wat gebeurt er met personeel bij outsourcing?        6/166