Anna Wichersprijs

AW2008.jpg
De Anna Wichersprijs is een prijs voorde drie beste vakinhoudelijke artikelen, geschreven door biomedisch laboratoriummedewerkers, in Analyse. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt.

Anna Wichers is, omstreeks 1886, één van de eerste medische analisten geweest. Zij was werkzaam bij professor dr. R. de Josselin de Jong. Hij was huisarts te 's-Gravenhage, later patholoog-anatoom in Rotterdam en weer later hoogleraar in Utrecht. Hoewel er in die tijd noggeen officiële opleiding voor medisch analisten bestond, werkte Anna Wichers als een 'allround analist'.
Zij onderzocht urines, deed hematologisch, bacteriologisch en histologisch onderzoek. In Anna Wichers willen wij allen eren die de aanzet tot het beroep van medisch analist hebben gegeven.

Het bestuur van de NVML stelt een jury samen die van alle vakartikelen die hiervoor in aanmerking komen deeerste, tweede en derde beste selecteert.
De genomineerden worden uitgenodigd om, samen met een introducé,een NVML-evenement (meestal een congres) bij te wonen. Tijdens dit evenement wordt de winnaar bekend gemaakt.

De prijs voor de winnaars bestaat uit een oorkonde en een geldprijs.

Prijswinnaars Anna Wichersprijs 1986-nu

Jaar

1e prijs

2e prijs

3e prijs

1987 - 1988 mw. M.J. Couwenberg - -
1989 - 1990 mw. V. Melis - -
1991 - 1992 mw. K. Joop - -
1993 - 1994 mw. P. Brugmans - -
1995 - 1996 mw. Y. Schmidt dhr. L. van Dun dhr. J. Meekers
1997 - 1998 mw. E. v.d. Voort dhr. W. Roeffen dhr. G. Pesman
1999 - 2000 mw. C. Kramer mw. M.Bruins dhr. A. v.d. Marel
2001 - 2002 F. de Ruijter-Heijstek dhr. M. Schakel mw. S. Scheltinga
2003 - 2004 mw. J. Langstraat mw. I.Wolterink-Donselaar mw. E. Wiegerinck
2005 - 2006 mw. I. Janssen mw. H.v.d.Ende-Metselaar mw. I. van Minderhout
2007 - 2008 mw. C.L. de Winter mw. M. Diepeveen-de Bruin mw. A.van der Horst
2009 - 2010 dhr. R. Vossen mw.N. van Trooyen-Vrouwerff mw. S. Krom
2011 - 2012 mw. J.H. Radersma oeuvreprijs: dhr. P. Kromhout (voor 18 artikelen)
2013 - 2014
dhr. B. Meijer
dhr. T. Rijs
dhr. E. de Boer
2015 - 2016mw. C. de Kat Angelino
mw. M. Dullaert- de Boer
mw. I.M. Sanders

Meer over de Anna Wichersprijs: Reglement en Beoordelingscriteria.