Werkgroep WHAKC


Er blijkt behoefte te zijn onder leidinggevenden om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat hen bezig houdt op het gebied van leidinggeven binnen een laboratorium. Denk hierbij aan stages, opleidingen, het niveau van de analist, nascholingen, veranderingen binnen de diagnostiek, enzovoorts. Dat kan via het oprichten van een werkgroep, speciaal voor hoofdanalisten.
De NVML wil graag zo’n werkgroep ondersteunen omdat ook zij er baat bij heeft: denk aan ideeën voor nascholingen, cursussen en symposia. Maar ook input aan de andere werkgroepen binnen de NVML zoals commissie sociale belangen, commissie onderwijs of commissie kwaliteit.

Waarom een werkgroep WHAKC

- Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de Klinische Chemie

- Informatie, kennis, ervaring en ideeën uitwisselen tijdens bijeenkomsten

- Input leveren voor nascholingen, cursussen en symposia

Profiel

- Hoofdanalisten/leidinggevenden of gerelateerde functies binnen de klinische chemie

- Lid zijn (worden) van de NVML

Waarom lid worden van de NVML?

- De NVML coördineert en faciliteert alle activiteiten van de werkgroep WHAKC

- Bijkomend voordeel is: 6x het vakblad Analyse thuis ontvangen, persoonlijke
belangenbehartiging, voorrang bij NVML-cursussen, enz.. (plus 5x een digitale
Nieuwsbrief)

Belangstelling?

Ja, ik meld me aan voor de WHAKC

O Ik ben al lid van de NVML, mijn gegevens zijn:

Achternaam                                              Roepnaam                                

Adres                                                      Werkgever                                    

Postcode en woonplaats                                                                  

O Ik meld me tevens aan als NVML-lid, en stuur hierna het aanmeldformulier op

(Ga daarvoor naar https://www.nvml.nl/37/Lid_worden.html )