Werkgroep WHAPA

 

Werkgroep Hoofdanalisten Pathologie


Er blijkt een grote behoefte te zijn onder leidinggevenden om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat hen bezig houdt op het gebied van leidinggeven binnen een laboratorium. Denk hierbij aan stages, opleidingen, het niveau van de analist, nascholingen, veranderingen binnen de diagnostiek, enzovoorts. Dat kan via het oprichten van een werkgroep, speciaal voor hoofdanalisten.
De NVML wil graag zo’n werkgroep ondersteunen omdat ook zij er baat bij heeft: denk aan ideeën voor nascholingen, cursussen en symposia. Maar ook input aan de andere werkgroepen binnen de NVML zoals commissie sociale belangen, commissie onderwijs of commissie kwaliteit.

Waarom een werkgroep WHAPA

-         Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de Pathologie

-         Informatie, kennis, ervaring en ideeën uitwisselen tijdens bijeenkomsten

-         Input leveren voor nascholingen, cursussen en symposia

Profiel

-         Hoofdanalisten/leidinggevenden of gerelateerde functies binnen de pathologie, cytologie
         en histologie

-         Lid zijn (worden) van de NVML

Waarom lid worden van de NVML?

-         De NVML coördineert en faciliteert alle activiteiten van de werkgroep WHAPA

-         Bijkomend voordeel is: 6x het vakblad Analyse thuis ontvangen, persoonlijke
         belangenbehartiging, voorrang bij NVML-cursussen, enz.. (plus 4x de Digitale     
         Nieuwsbrief)

Belangstelling?

O         Ja, ik meld me aan voor de WHAPA

Achternaam:                                              Roepnaam                                      .


E-mail:                                                    .Werkgever                                       .

O         Ik ben al lid van de NVML
O         Ik meld me tevens aan als NVML-lid, zie inschrijfformulier
O         Ik wil eerst een bijeenkomst van de werkgroep meemaken alvorens lid te worden

(kopieer en plak in een-mail of print, vul in en verstuur naar: NVML, Antwoordnummer 625, 3500 ZJ Utrecht)