Commissie Sociale Belangen (CSB)


De Commissie Sociale Belangen buigt zich over collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden vande doelgroep, de (bio)medisch laboratoriummedewerkers.De commissieondersteunt de bureaumedewerkers met ervaringen uit de praktijk, begeleidt zo nodig leden bij problemen op het werk en onderneemt indien nodig actie.

Collectieve Belangenbehartiging

De NVML heeft een samenwerkingsovereenkomst met de vakbond FNV Zorg & Welzijn. In die hoedanigheid neemt de NVML deel aan de FNV-brancheadviesraad voor de cao's van de algemene ziekenhuizen en umc's. Daarnaast houdt de NVML een vinger aan de pols bij de andere cao's waar biomedisch laboratoriummedewerkers werkzaam zijn, zoals die van de verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zo nodig de cao van bedrijven als TNO of het RIVM.

Individuele Belangenbehartiging

Leden kunnen een beroep doen op de NVML als zij op één of andere manier problemen ondervinden op de werkvloer. Dat kan gaan om een reorganisatie, fusie, inschaling, functiewaardering, meer of minder gaan werken maar ook bij problemen met de werkverhoudingen, enzovoorts. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vragen van leden komen binnen via de medewerker sociale belangen; deze vraagt de commissieleden om advies.
Heeft u een vraag of een probleem? U kunt contact opnemen met de commissie door een e-mail te sturen naar nvml.csb@nvml.nl. Een brief sturen is ook mogelijk, zie onze contactgegevens, vermeld in de linkerbovenhoek: csb.

Functiewaardering: FWG en Fuwavaz

Deze onderwerpen hebben de speciale aandacht van de commissie, omdat er veel belangen mee gemoeid zijn. De commissie houdt zich er zowel in grote lijn mee bezig (verbetering van functiewaarderings-systemen) als ook met individuele gevallen (screening van functiebeschrijvingen voor leden).