Organisatie en Jaarverslag


De NVML is een vereniging met een bestuur en leden.
Minimaal één maal per jaar vindt er een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Leden hebben stemrecht onder voorwaarde dat zij een kopie van hun diploma of van hun inschrijvingsbewijs aan MLO of HLO opsturen aan de NVML.

Hieronder het organogram van de vereniging NVML.

U kunt hier de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging NVML inzien.

Verder doet de vereniging verslag van haar activiteiten middels het Jaarverslag.

Na goedkeuring door de leden in mei 2017 is het Jaarverslag 2016 beschikbaar.

Verder kunt u inzien: