Commissie Preanalyse

Commissie Preanalyse

De commissie preanalyse biedt een platform voor medewerkers werkzaam in de preanalyse, zodat ook deze groep duidelijk herkenbaar blijft binnen de laboratoria.
De commissie preanalyse is samengesteld uit leden die werkzaam zijn in de preanalyse. De commissie komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Tijdens vergaderingen worden nieuwe mogelijke nascholingsonderwerpen vastgesteld en eventuele namen van sprekers naar voren gebracht.

Taakstelling commissie preanalyse

De commissie preanalyse heeft tot doel kennis en ervaring te delen binnen deze beroepsgroep en de kennis van alle preanalytische medewerkers op peil te houden of te verbeteren via nascholingen, cursussen, symposia, congressen op zowel vakinhoudelijk gebied als aanverwante randgebieden van de preanalyse. Samenwerking met bedrijven, instellingen en/of verenigingen heeft hierbij een toegevoegde waarde en alle mogelijkheden dienen hierbij open gehouden te worden. Tevens zal de commissie een platform bieden voor de preanalytisch medewerker.