Algemene Ledenvergadering NVML 16 mei 2017

18/01/2017
Op 16 mei a.s., aansluitend op het Spring Event (vroeger: Vakbeurs), vindt de jaarlijkse NVML ledenvergadering plaats in CineMec, Ede. Wij nodigen alle leden van harte uit om hieraan deel te nemen!
Het NVML-bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, ook zal vooruit worden gekeken naar het komende verenigingsjaar.
Deelname is voor alle NVML-leden gratis.
U kunt zich opgeven via deze link: Opgave NVML Algemene Ledenvergadering 2017

Overig nieuws