Onmogelijk eindbod cao Ziekenhuizen

11/04/2017
Op vrijdag 7 april hebben de werkgevers een 'eindbod' neergelegd tijdens het overleg met de vakbonden. Voor alle vakbonden is dit eindbod onacceptabel. Lees verder waarom.
De belangrijkste punten waarom dit eindbod voor alle bonden onacceptabel is:
- een te geringe loonsverhoging (minder dan de inflatie!), die voor een deel betaald wordt door de medewerkers zelf;
- geen bereidheid tot een aangaan van een generatiepact, zodat ok jongeren een vast contract kunnen krijgen en het werk van ouderen verlicht wordt;
- de PLB willen de werkgevers maximeren op 400 uur (krijg je meer, dan ben je dit kwijt);
- werkgevers willen niet onderhandelen over bereikbaarheidsdienst in de nacht tot 57 jaar (is nu 58 jaar), en compensatie van 40 uur bij het vrijwillig draaien van deze diensten.

Dit zijn enkele punten uit het totale eindbod van de werkgevers. Wil je alles lezen?
Klik dan op Eindbod Werkgevers 7 april 2017.

Handtekeningenactie tot 15 mei

De vakbonden starten een handtekeningenactie om te laten zien dat werknemers zich op deze manier niet serieus genomen voelen. De werkdruk neemt alsmaar toe, jongeren krijgen vaak geen vast contract en voor ouderen wordt het werk vaak fysiek en mentaal te zwaar.
Doe mee aan de handtekeningenactie!
Print onderstaande lijst uit en leg deze neer op je afdeling. De ingevulde lijsten kun je inleveren bij het actiecomité in jouw ziekenhuis, of stuur ze naar: NVML. Antwoordnummer 625, 3500 ZJ Utrecht (postzegel niet nodig). Doe dat uiterlijk 10 mei!!
Lijst handtekeningenactie

Petitie online!

Je kunt nu ook online de petitie ondertekenen: ga naar PETITIE cao Ziekenhuizen.
Geef dit ook door aan zo veel mogelijk collega's!Overig nieuws