Jaaroverzicht nascholingen 2018 op 1 oktober online!

07/09/2017
Op het kantoor van de NVML wordt druk gewerkt om het Jaaroverzicht nascholingen voor 2018 rond te krijgen. Bij de laboratoria is hier behoefte aan, omdat in deze maanden de bij- en nascholing van de medewerkers voor 2018 in grote lijnen wordt vastgelegd.
U kunt nu vast een voorproefje krijgen door te kijken op de Agenda-pagina van deze website. Maar let op: er komen nog nascholingen, congressen en cursussen voor 2018 bij!
Op 1 oktober is het overzicht compleet.

Overig nieuws