Nieuw: Netwerk POCT

24/11/2017

Hoe ontwikkelt POCT zich in de praktijk en wat zijn de knelpunten die POC-coordinatoren tegenkomen? Scholing, competenties en ISO 22870 zijn termen waar zij mee worstelen.

POC-coordinatoren: hoe ver zijn wij?


Op welke manier laat u POC eindgebruikers het nut inzien van het uitvoeren van controles op een POC apparaat? Aan welke 'middleware' koppelt u de glucose meter? Met welke validatie neemt u genoegen om de kwaliteit van 'bedside-testing' te borgen?

Om op deze en andere vragen een antwoord te formuleren is het initiatief genomen om in samenwerking met de NVML een POCT-netwerkgroep te formeren. Het idee is om twee keer per jaar een landelijke netwerkoverleg en een keer per jaar een symposium te organiseren.

Waarom allemaal zelf opnieuw het wiel uitvinden als krachten gebundeld kunnen worden en uniformiteit gecre�erd kan worden? Wat vindt u?

We nodigen u, als POC-coordinator, uit bij ons eerste landelijke netwerkoverleg op 7 maart 2018 om hier over verder te praten.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en wordt gehouden van 13.00 tot 16.00 uur. Programma en aanmeldingsformulier treft u binnenkort aan op deze website.

Kunt u niet aanwezig zijn bij dit overleg, maar bent u wel geinteresseerd? Geef uw e-mail-adres door aan de NVML (nvml@nvml.nl , onderwerp: POCT-netwerk) zodat u de volgende keer weer een uitnodiging ontvangt.

Karin Zwaan, Samira EL Omari
Interim bestuur POCT-netwerkgroep


Overig nieuws