Anna Wichersprijs uitgereikt

31/10/2017
Op het NVML-congres Autoimmuniteit is de tweejaarlijkse Anna Wichersprijs uitgereikt.
Op onderstaande foto ziet u, van links naar rechts: juryvoorzitter dhr. dr. R. de Jonge, mw. M. Dullaert-de Boer (2e prijs), mw. C.M. de Kat Angelino (1e prijs) en mw. I.M.J.G. Sanders (3e prijs).

De Anna Wichersprijs is de NVML-prijs voor het beste vakartikel,tn_PA310010.JPG
geschreven door een analist in twee jaargangen van Analyse.
Meer informatie over deze prijs treft u HIER aan.

In het decembernummer van Analyse treft u meer informatie aan over deze prijsuitreiking.

Overig nieuws