Onderhandelingen nieuwe cao umc

12/02/2018
Op woensdag 14 maart is er overleg geweest over een nieuwe cao UMC.

Lees de 4-bondenbrief over dit overleg.

De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. Waar verbetering om een aantrekkelijke werkgever te blijven het uitgangspunt is.
De 4 vakbonden hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de umc's niet terug te vinden.

De werknemersorganisaties kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM zijn onwenselijk, omdat ze kunnen leiden tot willekeur.
Wij kiezen voor:

-          Een loonstijging van 3,5%

-          Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.

-          Opleiden en ontwikkelen als recht.

-          Aanpakken van de werkdruk.

De werkgever kiest vooral voor een inzet gericht op: 

-          Maatwerk

-          Uitspelen van jong/oud.

-          Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.

-          Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

Er is op 9 maart een nieuwe inzetbrief van de NFU (werkgevers) uitgekomen.
Lees deze brief HIER.

Hieronder treft u de oorspronkelijke inzetbrieven van werkgevers en werknemers aan.De inzet van FNV Zorg & Welzijn, de vakbond waarmee de NVML samenwerkt, is bekend. Heeft u ook meegedaan aan de enquête die de FNV in de maand oktober hield? Dan ziet u hopelijk iets van uw wensen terug in deze inzet.
U kunt de resultaten van de enquête en de inzet van de FNV HIER inzien.

Ook de inzet van de gezamenlijke bonden is bekend: klik HIER

15 december - ook de wensen van de werkgevers zijn bekend, deze kunt u HIER inzien.
Eén van de opvallende wensen van de werkgevers is: het verhogen van de leeftijd voor het draaien van avond- en nachtdiensten tot drie jaar voor de AOW-leefftijd, dat betekent dus tot ca. 64 jaar (pag. 3 van de werkgevers-inzet)! Graag horen wij wat u hier van vindt. Klopt de analyse van de NFU, dat de diensten nu vooral terechtkomen op de schouders van jongeren?

Vergelijking wensen werkgevers - werknemers.

Heeft u nog vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met de Commissie Sociale Belangen van de NVML via nvml.csb@nvml.nl

Overig nieuws