Algemene LedenVergadering

30/04/2018
Op 24 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVML in Amersfoort.
De leden gaven het NVML-bestuur groen licht voor verdere samenwerking met de VAP (Vereniging Analisten Pathologie). Het beleid over het afgelopen jaar en de begroting voor lopend jaar werden goedgekeurd.
Voorzitter Marianne Egbers is na het volmaken van haar termijn afgetreden, en ook secretaris Eline Liesting heeft haar maximale termijn volgemaakt en is gestopt. Bestuurslid Hester Duijn is gestopt met bestuurswerk voor de NVML vanwege een nieuwe functie.
De NVML mocht als nieuw bestuurslid verwelkomen Pascal Schippers, werkzaam bij umc Leiden. Ook zijn er nog gesprekken gaande met enkele potentiële nieuwe bestuursleden.

  

Op de foto's v.l.n.r.: afscheid nemende bestuursleden Marianne Egbers en Hester Duijn; Marianne Egbers in de bloemen gezet door directeur Marja Pospiech-Greijn; en hieronder de vorige en nieuwe voorzitter naast elkaar: Marianne Egbers en Els Wester.


Overig nieuws