Nieuwe onderhandelingen cao ziekenhuizen

06/12/2018
In maart gaan de onderhandelingen voor een nieuwe cao ziekenhuizen van start.
FNV Zorg & Welzijn wil graag weten wat jij wilt terugzien in de nieuwe cao en heeft het volgende bericht rondgestuurd - bestemd voor leden en niet-leden.


"Als de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen starten in 2019, willen we graag van jou weten, of je je herkent in de thema’s die FNV nu heeft verzameld. We hebben al in veel ziekenhuizen onderwerpen verzameld. Die kan je lezen op de achterzijde.  Het kan natuurlijk ook zijn, dat je er nog iets aan wilt toevoegen. Dat kan je aanvullingen in te vullen op :  www.fnv.nl/cao-ziekenhuizen-2019 (graag voor 7 januari).

Welke belangrijke thema’s zijn er?

1. Het aantrekkelijk maken van het werk en het behouden van jou als medewerker en het interesseren van nieuwe medewerkers voor een baan in het ziekenhuis, staat bovenaan op het wensenlijstje.

De arbeidsmarkt, behoud van werk bij afnemende productie. En met het oog op de toekomst voldoende instroommogelijkheden voor nieuwkomers nu de opleidingen niet meer altijd vol lopen. Medewerkers kiezen minder lang voor een baan in de ziekenhuizen/revalidatiecentra. Het verloop neemt toe, de uitstroom in de WIA vanaf 60 jaar neemt onverantwoorde vormen aan.

2. Altijd beschikbaar zijn! Er heerst vaker en meer het gevoel dat je als medewerker steeds altijd maar beschikbaar moet zijn. Om duurzaam inzetbaar te zijn, moeten er afspraken worden gemaakt ter bescherming van arbeids- en rusttijden. En om de balans tussen werk en privé beter te verbeteren. Langer werken is één ding, maar het is van groot belang dat dit op een gezonde en plezierige manier gebeurt.

3. Verhoog de lonen, ingezet wordt op 5%. Dat is in lijn met het FNV arbeidsvoorwaardenbeleid."

Ondersteun je dit pakket? Vul dan de vragenlijst in. We ontvangen het liefst voor 7 januari 2019 je antwoorden. Dat mag naar de NVML, maar ook rechtstreeks naar FNV (zie de link hierboven).

Overig nieuws