Toelichting toekenning UEC

Toelichting op het toekennen van Eurokredieten (UEC) door de NVML


1 Eurokrediet (UEC, Unité Euro Crédits) is een equivalent van 1 uur opleiding vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van het type opleiding.

1.Specifieke aanvullende opleiding (duur langer dan 80 uur)

Type 1

Klassiek Onderwijs

1 uur = 1 UEC

Type 2

Afstandsonderwijs

1 uur = 0,25 UEC


2.Voortgezette beroepsopleiding (duur minder of gelijk aan 80 uur)

a.Theoretische cursussen:

Type 1

Klassiek Onderwijs

1 uur = 1 UEC

Type 2

Afstandsonderwijs

1 uur = 0,25 UEC

Type 3
E-learning
1 module = 2 UEC


b) Praktische cursussen (omvattend minstens 50% praktisch werk): 1 uur = 1,5 UEC

c) Congressen, seminars, voordrachten:

Congres

1 dag = 3 UEC

Seminars

1 uur = 1 UEC

Voordracht

1 uur = 0,5 UEC


d) Interne opleiding: 1 uur = 0,3 UEC

3. Persoonlijk werk

a. Wetenschappelijke publicaties:

Tijdschriften

Eerste auteur

= 20 UEC

Mede auteur

= 10 UEC

Technische medewerking

= 5 UEC

Boeken

Auteur van een boek

= 100 UEC

Auteur van een hoofdstuk

= 20 UEC

Uitgever

= 50 UEC


b. Beroepsgebonden publicaties: per artikel, auteur = 5 UEC

c. Mededelingen:

Beroepsgebonden of wetenschappe- lijke onderwerpen

Poster

= 10 UEC

Korte uiteenzetting (ca. 10 minuten)

= 5 UEC

Voordracht

= 10 UEC

4. Mentoren binnen en buiten een bedrijf

NB.: beperkt tot 150 uren of 20 dagen per jaar: 1 uur = 2 UEC

5. Activiteiten binnen een beroepsvereniging of vertegenwoordiging van het beroep

In geval van een opeenstapeling van functies, worden de UEC opgeteld

Lid van een beroepsvereniging

Per jaar = 3 UEC

Nationale activiteiten of activiteiten in een werkcommissie

Per jaar = 10 UEC

Internationale activiteiten

Per jaar = 6 UEC

Hoofdredacteur van een beroepstijdschrift

Per jaar = 20 UEC

6. Arbeid binnen het beroepsveld

Fulltime (36 uur/week)
Per jaar = 3 UEC
Parttime (28-32 uur/week)
Per jaar = 2 UEC
Parttime (20-24 uur/week)
Per jaar = 1 UEC

Toelichting:

[1] Afstandsonderwijs: zonder aanwezigheid van de docent maar wel in opdracht van de docent.

E-learning: 1 UEC/uur inclusief toetsing of observatie van een scoringslijst.

[2] Congressen: passieve (luisteren) deelname, onbeperkt aantal deelnemers.

Seminar: Actieve deelname (bijv. d.m.v. stemkastjes), beperkt aantal deelnemers.

Voordracht: één onderwerp, passieve (luisteren) deelname, onbeperkt aantal deelnemers.

Interne opleiding: interne klinische voordrachten van artsen, klinisch chemici en analisten van
werk en / of onderzoek op professioneel gebied. De leidinggevende draagt deze interne
opleidingen voor ter accreditatie door de NVML.

[3] Wetenschappelijke publicaties: publicaties van een boek of in een tijdschrift van
wetenschappelijke waarde (b.v. The Lancet). Bij publicaties welke regelmatig herzien worden
geldt slechts accreditatie voor de 1e uitgave. Bewijsstukken moeten overlegd worden.

Beroeps gebonden publicaties staan in vakbladen of beroepsbladen. Bewijsstukken moeten
overlegd worden.

[4] Mentor: een professionele begeleider van specialistisch werk of een stagebegeleider:
aangewezen professional welke stagiaires begeleid en daartoe ook aanvullende opleiding heeft
gevolgd. Bij mentorwerk dat regelmatig herhaald wordt geldt slechts één accreditatie per jaar.

Voorbeeld:
Laboratorium X stelt dat een biomedisch laboratoriummedewerker minimaal 30 UEC per drie jaar zou moeten halen. Dit houdt in dat binnen 3 jaar bij een aanstelling van 24 uur per week (= 3 UEC) daarnaast gevolgd zou kunnen worden:

twee externe nascholingen= 6 UEC

één cursus = 5 UEC

per jaar vier interne klinische praatjes van 0,5 uur elk = 2 UEC

E-learning drie modules van elk twee uur (afgerond) = 6 UEC

lid van de beroepsvereniging = 9 UEC