Stollingsdiagnostiek


De NVML cursus stollingsdiagnostiek bestaat uit 2 dagen waarin verschillende aspecten van de bloedstolling aan de orde komen. De huidige inzichten met betrekking tot het werkingsmechanisme van bloedplaatjes, stolling en fibrinolyse zullen worden behandeld. Nadruk zal worden gelegd op de wisselwerking tussen de verschillende systemen in de hemostase. De laboratoriumdiagnostiek van stollingsafwijkingen, zowel bloedingsneiging als (veneuze) trombose, zal worden behandeld. Voorbeelden van laboratoriumuitslagen van veel voorkomende, maar ook bijzondere patiënten, zullen worden uitgelegd.

Leerdoelen en opzet

De cursus heeft als doel om laboratoriummedewerkers met interesse (niet noodzakelijkerwijs ervaring) in stolling op de hoogte te brengen van de laatste inzichten in werkingsmechanisme en diagnostiek. Aan het einde van de cursus zijn de cursisten op de hoogte van het werkingsmechanisme van primaire en secundaire hemostase, de antistolling en fibrinolyse, en hebben ze inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van laboratoriumdiagnostiek van bloedingsneiging en veneuze trombose. De cursus zal worden gehouden aan de hand van een presentatie die aan de cursist op papier wordt uitgereikt. Bovendien krijgt iedere cursist een dictaat als naslagwerk. Met behulp van vragen en casussen zal de kennis bij de cursist worden getoetst.

Docent

- Dr. J.A. Remijn, klinisch chemicus, Gelre ziekenhuizen, Klinisch chemisch hematologisch laboratorium, Apeldoorn/Zutphen
- M. Roest PhD, hoofd Clinical LaboratroySynapse bv, Maastricht

Niveau

Post-HBO

Locatie

NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Data

Voorjaar 2019, datum nog niet bekend

Tijd

10.00 uur tot 16.30 uur

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers.

Huiswerk

Naast de contacturen is er geen extra tijd voor de cursus nodig.

UEC

18 UEC

Kosten

Voor NVML-leden € 440,-. voor niet-leden € 525,- . Koffie/thee, lunch en de reader is daarbij inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de 'geld-terug-bon' achteraf een gedeeltelijke teruggave claimen.

Opgave