Theorie en kliniek van Immuno-assaysAlgemeen

In deze cursus wordt de basis gelegd voor probleemherkennend en probleemoplossend vermogen op het terrein van de immunochemische reactie. De bijbehorende literatuur is in het Engels. De cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Leerdoelen en opzet

Blok 1
Immunochemische technieken worden onder meer toegepast om in biologische materialen zeer geringe hoeveelheden van immunochemisch actieve stoffen te bepalen. De enorme gevoeligheid en de zeer grote specificiteit vragen diepgaande kennis en inzicht bij de toepassingen van deze analytische techniek.
Dit blok bevat de volgende onderdelen:

Dag 1
- Beginselen van de immunoassay en analytische concepten - Antilichamen

Dag 2
- Labels - Kalibratie

Dag 3
- Curve-fitting/rekenmethoden - Troubleshooting
- Referentiewaarden met immunoassays; het begrip, hoe afhankelijk is het van de methodiek, harmonisatie en in relatie met externe kwaliteitsbewaking.

Dit blok wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Blok 2
Hierbij worden de klinische achtergronden voor het gebruik van immunoassays nader belicht.
Dit blok bevat de volgende onderdelen:

Dag 1
- Inleiding klinische concepten, patiëntvoorbereiding, monsterafname en behandeling
- Eiwithormonen, schildklier en infertiliteit
- Steroïdhormonen, bijnier

Dag 2
- Hematologie: cardiale markers
- Tumormerkstoffen

Dag 3
Immunologie/allergie
Auto-immuniteit

Dit blok wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Omdat de beide blokken afzonderlijk een afgerond geheel vormen, is het mogelijk zich voor één blok in te schrijven.

Docenten

Dr. ir. J. Hillebrand, klinisch-chemicus / endocrinoloog, Amsterdam UMC locatie AMC, Amsterdam (blok I)
Dr. J.L.P. van Duijnhoven, klinisch-chemicus, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond (blok II)

Niveau

Post HBO

Datum, tijdstip en locatie

Blok 1: Donderdag 8, 15, 22 november, examen 13 december 2018.

Blok II wordt pas weer aangeboden naar verwachting in 2020.

Lestijden zijn van 9.45 uur tot 16.00 uur, examen van 10.00 tot 11.30 uur

NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Huiswerk

Per blok ca. 12 uur, verdeeld over de cursus.

UEC

23 UEC per blok

Kosten

Blok 1 : voor leden € 820,00, niet-leden: € 900,-
Blok 2 : voor leden € 820,00, niet leden € 900,-
Blok 1 + 2 : leden € 1540,00, niet-leden € 1700,-
Koffie/thee, lunch en reader zijn daarbij inbegrepen.
(NVML-leden kunnen persoonlijk via de geld-terug-bon €30,- korting vragen)

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Aanmelding

Is gesloten