Invloedrijk communiceren


Het laboratorium als werkomgeving

De cursus is bestemd voor medewerkers in een (biomedische) laboratoriumsituatie die hun invloed en communicatie willen verbeteren.

Leerdoelen en opzet

- Hoe zeg ik dat nou tegen mijn collega?
- Hoe voorkom ik dat de sfeer verpest wordt?
- Hoe vraag ik mijn leidinggevende om hulp ?
- Wat kan ik doen aan het onderling gekonkel op de afdeling?
Op iedere werkvloer speelt de wijze van communiceren een rol in de werksfeer.
Hoe zorg je nu dat je transparant en helder zegt wat je wilt en weet om te gaan met tegenwerpingen?
Aan de hand van eigen praktijksituaties leren de deelnemers in deze tweedaagse cursus oplossingsgericht te communiceren en zodoende invloed op hun omgeving te krijgen.

De volgende onderwerpen staan centraal:

- Reflectie op de eigen communicatie.
- Het invloedmodel van communicatie: de drie stijlen van communicatie.
- Communicatieve vaardigheden toepassen en gericht benutten.
- Overzicht houden en structureren van communicatiesituaties.
- Op een autonome manier met relaties omgaan, zonder zichzelf tekort te doen of anderen te kwetsen.

De cursus heeft een praktisch karakter. Op beide dagen zal veel geoefend worden. Met de beperking van het maximaal aantal deelnemers wordt gestreefd naar een optimale aandacht voor de persoonlijke leermomenten.

Op de eerste dag zal aandacht worden besteed aan het oefenen met de drie stijlen van communicatie. U leert deze stijlen adequaat in te zetten.

In de periode tussen de eerste en tweede dag krijgen de deelnemers de opdracht te experimenteren met de geleerde vaardigheden.

De tweede dag staat in het teken van de eigen situatie. Met behulp van een trainingsacteur kunnen de deelnemers een situatie uit de eigen praktijk oefenen.

Docent

Marjet Woudenberg of Guido Kuipéri, beide trainer van Bureau Beysterveld. Zij hebben zich gespecialiseerd in invloedrijke communicatie, samenwerking en leiderschap.

Datum, tijd en locatie

Tweedaagse cursus op donderdag 27 september en 4 oktober 2018
Tijd: 9.45 - 16.30 uur
Locatie: NVML-bureau, Wilhelminapark 52, Utrecht

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 10

Niveau

Post-hbo

Huiswerk

Ter voorbereiding van de cursus: ca. 2 uur; tijdens de cursus ca. 3 uur.

UEC

18 UEC

Kosten

Voor leden € 555,-, niet-leden € 635,- (koffie, thee, lunch en reader zijn daarbij inbegrepen)
NVML-leden kunnen persoonlijk via de geld-terug-bon € 30,- korting terugvragen.

Aanmelding

Is gesloten, de cursus is vol.