Hematologie voor gevorderden (NIEUW!)

In deze cursus Hematologie voor gevorderden wordt aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden inzicht verschaft in het bepalen van bloedbeelden en differentiatie.

Er wordt ingegaan op theorie en praktijk van de celtelling van de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Tevens wordt er aandacht besteed aan de bepaling van de differentiatie. De moderne techniek voor het bepalen van bloedbeelden en differentiatie anno 2017 wordt belicht met voorbeelden. Interferenties en foutieve metingen worden besproken.

De betekenis van afwijkende bloedbeelden wordt behandeld met bijpassende ziekteleer, theorie van de hematopoëse en gebruik van aanvullende onderzoeken.

Er wordt verwacht dat de cursisten actief meedoen met de aangeboden stof en veel vragen stellen.

Programma

10.00 uur Inleiding algemene Hematologie
10.15 uur Hemocytometrie en meetmethoden
10.45 uur Erythrocyten; rode cel indicaties, morfologie en ziekteleer

11.15 uur Pauze

11.30 uur Witte bloedcellen; morfologie, hematopoëse en ziekteleer
12.00 uur Bloedplaatjes; morfologie en ziekteleer

12.30 uur Lunch

13.30 uur Hemocytometrie: validatie in de dagelijkse praktijk: Hb, erythrocyten, leucocyten
differentiatie, trombocyten en troubleshooting

15.00 uur Pauze

15.15 uur Interactieve sessie (quiz); casuïstiek bespreken

16.15 uur Afsluiting

Docenten

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afdeling klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, ’s Hertogenbosch, zal deze dag verzorgen

Datum, tijdstip en locatie
Volgende datum: voorjaar 2019, datum nog niet bekend
Tijd: 10.00 uur tot 16.15 uur
Locatie: Auditorium van het Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Niveau
Post HBO

Huiswerk

Naast de contacturen is er geen extra tijd foor de cursus nodig.

UEC
Voor deze cursus ontvangt u 8 UEC.

Kosten
Voor NVML-leden € 225,- en voor niet-leden € 290,-, koffie/thee/ en lunch zijn daarbij inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de ‘geld-terug-bon’ achteraf een gedeeltelijke teruggave claimen.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Aanmelding