Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:     

Van het bestuur
Congres-organisatie VAP of NVML, veel verschil is er niet

Redactioneel
Lente

Vroege kankerdiagnostiek op kleine schaal
Lisette Venantia Knippenborg, Ruben William Kolkman, Alessandro Carlino, Jeanne Elisabeth van Dongen, Loes Irene Segerink
Er is een grote kans dat u iemand kent die kanker heeft of heeft gehad. Uit cijfers van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van het IKNL, blijkt dat één op de drie mensen kanker krijgt. Daarnaast neemt de incidentie over de jaren heen alsmaar toe. De 5- en 10-jaaroverlevingskans is respectievelijk 65% en 54%. De cijfers van de NKR tonen tevens aan dat de prognose grotendeels afhangt van het stadium van de tumor bij diagnose. Wanneer bijvoorbeeld longkanker in een vroeg stadium, stadium I, ontdekt wordt is de 5-jaarsoverleving 61%. Echter, wanneer kanker in stadium IV wordt ontdekt ligt dit percentage op slechts 3%. Vroege kankerdiagnostiek is dan ook van vitaal belang.

Fotoakoestische beeldvorming: PAMmografie (interview)
Prof. dr. Srirang Manohar, Professor and Chair of Multi-Modality Medical Imaging at University of Twente
De huidige detectietechnieken voor borstkanker – röntgenmammografie, echografie en MRI – bieden nog ruimte voor verbetering. Srirang Manohar werkt aan een nieuwe techniek:
fotoakoestische beeldvorming. Daarmee hoopt hij nauwkeuriger en met hogere precisie te kunnen diagnosticeren.

Implementatie van NextGeneration Sequencing in een groot topklinisch ziekenhuis
Annuska Strunk, Ageeth Knol, André Abbes, José van der Starre-Gaal, Alice Gerrits, Maarten Niemantsverdriet, Isala, Zwolle.
Binnen de hemato-oncologie en de oncologie speelt de moleculaire diagnostiek een steeds grotere rol.
Vanwege het in rap tempo toenemende aantal te bepalen moleculaire markers voldoen de huidige technieken, vaak gericht op de detectie van één enkele afwijking, niet meer. De afdelingen klinische chemie en pathologie in Isala hebben gezamenlijk Next-Generation Sequencing (NGS) geïmplementeerd, waarbij tegelijkertijd een groot panel aan relevante afwijkingen aangetoond kan worden. Door NGS zelf in huis aan te bieden, worden kennis en expertise op moleculair vlak behouden.

En verder in dit nummer:

108 CIC
111 Vaste prik
115 Rol voor immuunsysteem in niet-alcoholische steatohepatitis
119 VIPIT na vaccinatie met AstraZeneca COVID-19 vaccin
120 Cao nieuws
121 Targeted fluorescentie beeldvorming
122 Duo interview met twee klinisch chemici over POCT
124 Casus klinische  chemie-hematologie
125 Wist je dat…
126 Doodsoorzaak achterhalen
met plakjes weefsel
128 NVML jaarverslag 2020
129 We doen allemaal hetzelfde,maar dan anders
132 Algemene Leden Vergadering 2021
134 Aanmelding cursussen
134 Oproep klinisch chemisch analisten
135 Website weetjes
136 Overgevoelige reacties op coronavaccinatie
143 Opleidingen
144 Agenda

%MCEPASTEBIN%