Beroepscode

VOOR DE BIOMEDISCHE LABORATORIUMMEDEWERKER

Algemene aspecten:

 • De biomedische laboratoriummedewerker zal de patiënt/cliënt met respect behandelen

 • De biomedisch laboratoriummedewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van het beroep

 • De biomedisch laboratoriummedewerker dient kennis en vaardigheden op peil te houden

 • De biomedisch laboratoriummedewerker onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten het terrein van eigen kennen en kunnen

 • De biomedisch laboratoriummedewerker zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met de beroepsethiek

 • De biomedisch laboratoriummedewerker heeft geheimhoudingsplicht, tenzij van rechtswege openbaarheid vereist wordt

Aspecten in relatie tot de patiënt/cliënt, zoals:

 • De belangen van de patiënt/cliënt staan op de eerste plaats

 • De biomedisch laboratoriummedewerker zal de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt respecteren

 • De biomedisch laboratoriummedewerker behoort rekening te houden met de levensbeschouwelijke opvatting van de patiënt/cliënt

 • De biomedisch laboratoriummedewerker zal het vertrouwen van de patiënt/cliënt niet beschamen

 • De biomedisch laboratoriummedewerker heeft geheimhoudingsplicht van alles wat hem uit de hoofde van zijn functie bekend wordt/is geworden.

Aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners,zoals:

 • De biomedisch laboratoriummedewerker biedt collegae alle hulp die hij krachtens zijn deskundigheid en ervaring kan bieden

 • De biomedisch laboratoriummedewerker toont bereidheid tot samenwerking en verstrekken van goede wederzijdse informatie

 • De biomedisch laboratoriummedewerker bekritiseerd geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de patiënt/cliënt

 • Indien een collega in strijd handelt met de ‘beroepscode’ of ‘gedragsregels’ zal de beroepsbeoefenaar dit aan betrokken collega kenbaar maken

 • De ‘beroepscode’ of ‘gedragsregels’ hebben ook betrekking op stagiaires.

Utrecht, opgesteld november 1992

 

U dient in te loggen om dit formulier te gebruiken. Inloggen met e-mail adres en wachtwoord in het gele blokje links bovenaan de pagina.
Heeft u nog geen account? Maak een account aan »