Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Cao umc nu ook op app

Voor de cao Umc is nu ook een app beschikbaar

Behalve de tekst van de cao (met handige zoekfunctie) bevat de app ook diverse tools waarmee je werkuren, TOD en geboorteverlof kunt berekenen en handige links naar de arbocatalogus en andere arbeidsvoorwaarde-onderwerpen. De app is gratis te downloaden via de Appstore.

Cao 2018-2021

Er zijn voor de cao umc nadere afspraken gemaakt over generatiebeleid.
De afspraken die hierover gemaakt zijn kun je vinden op meer informatie generatiebeleid
 
De looptijd van de huidige cao umc is tot 1 januari 2021. Voor NVML-leden is het gehele akkoord in te zien op de ledenpagina's
 
Belangrijkste punten zijn:
 
- Per 1 augustus 2018 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 2,5%.
- Per 1 augustus 2019 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 2,75%.
- Per 1 augustus 2020 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 3,0%
 
Er wordt actief gewerkt aan verlaging van de werkdruk en het mogelijk maken van een generatieregeling.
Verder komt er onderzoek naar een evenwichtige verdeling van diensten.
Het persoonlijk budget stopt per 1 januari 2019, dit levert 0,92% extra salarisverhoging op. Tot eind 2020 is het mogelijk het resterende budget op te nemen, in overleg met de werkgever.