Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Cao umc

Er zijn voor de cao umc nadere afspraken gemaakt over generatiebeleid.
De afspraken die hierover gemaakt zijn kun je vinden op meer informatie generatiebeleid
 
De looptijd van de huidige cao umc is tot 1 januari 2021. Voor NVML-leden is het gehele akkoord in te zien op de ledenpagina's
 
Belangrijkste punten zijn:
 
- Per 1 augustus 2018 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 2,5%.
- Per 1 augustus 2019 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 2,75%.
- Per 1 augustus 2020 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 3,0%
 
Er wordt actief gewerkt aan verlaging van de werkdruk en het mogelijk maken van een generatieregeling.
Verder komt er onderzoek naar een evenwichtige verdeling van diensten.
Het persoonlijk budget stopt per 1 januari 2019, dit levert 0,92% extra salarisverhoging op. Tot eind 2020 is het mogelijk het resterende budget op te nemen, in overleg met de werkgever.