Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

VAP-week van de Pathologie

Op 10, 11 en 12 april 2019 organiseert de VAP samen met de NVVP de jaarlijkse Week van de Pathologie. NVML-leden zijn hier welkom voor dezelfde kosten als VAP-leden.

De VAP nodigt alle NVML leden uit om deel te nemen aan de Week van de Pathologie tegen de VAP-ledenprijs. Een leuk aanbod voor een kijkje in ‘de andere keuken’. In het programma zijn ook onderwerpen die interessant kunnen zijn voor niet-VAP-leden. Het bevat een variatie aan onderwerpen waarbij de verschillende subspecialisaties aan bod komen:

 • De pre-analytische fase van de algemene histologie wordt o.a. besproken in een voordracht verzorgd door prof. Looijenga over de testis.
 • Binnen het JNI wordt al jaren onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van testistumoren, waarbij materialen onderzocht worden, die afkomstig zijn van verschillende instellingen binnen Nederland.
 • Verder is er een voordracht met als onderwerp het uitsnijden van een Whipple preparaat.
 • Kwaliteit binnen pathologie zal besproken worden aan de hand van de resultaten van verschillende rondzendingen.
 • Tevens zullen de resultaten van het BVO BMHK besproken worden in een voordracht van Dr. A. Uyterlinde VUmc.
 • Cytologie komt aan bod in een voordracht over digitale cytologie van dr. A. Baidoshvili en een voordracht cytologie / histologie Pancreas van Dr. S. Meijer samen met Jur ter Borg.
 • Een overzicht verhaal Moleculaire pathologie zal verzorgd worden door KMBP-er dr. J Hinrichs.
 • Op donderdag, als afsluiting een voordracht van prof. W. Dinjens met als titel: “Molpath meets klinische Genetica” .
 • Studies en trials komen aan bod in de voordacht vanuit PALGA BMMRI waarin wordt uitgelegd hoe de website werkt en hoe je deze toe kunt passen.
 • Aansluitend hierop een presentatie vanuit een wetenschapsbureau hoe om te gaan met een aanvraag van een studie / trial binnen je eigen organisatie.
 • Donderdag is er een plenair programma (NVvP en VAP) met als titel: “Predictieve markers”Dit onderwerp is opgesplitst in 3 onderwerpen, nl heamato-, long – en mammapathologie, en zal besproken worden door een expert op elk deelgebied.

NVML-leden zijn hierbij van harte welkom tegen dezelfde kosten als de VAP-leden.
Deelname aan het VAP-programma (woensdag 10 en donderdag 11 april): € 140,-;
Gehele VAP/NVVP-programma (woensdag 10 t/m vrijdag 12 april): € 250,-;  :
Deelname aan één dag: € 75,- .

Voor meer informatie pdf zie het gehele programma (173 KB)

Inschrijving via de VAPwebsite 

Sjef van Gaalen
Voorzitter VAP