Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Meer informatie over dit symposium, programma enz. vindt u op de vorige pagina.

  • U volgt het congres op uw laptop/tablet/smartphone

Het aantal deelnemers hieraan heeft geen maximum. U ontvangt een dag van tevoren een inlogcode en logt bij de start van het congres in. U heeft geen reiskosten en -tijd. Naar de mogelijkheid van digitaal netwerken tijdens het congres doet de NVML nog onderzoek. De kosten voor deelname zijn lager dan bij deelneme op locatie.