Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De cursus ‘Meewerkend leidinggevende plus’ is de vernieuwde vorm van de cursus ‘Meewerkend leidinggevende’. Om aan de vraag van de cursisten tegemoet te komen is een terugkomochtend toegevoegd. 

Leerdoelen en opzet

In de cursus komen drie hoofdonderwerpen aan bod.

  1. Aansturen van collega’s.
    De ervaring leert dat één van de lastigste aspecten van uw functie is om collega’s aan te spreken op niet functioneel gedrag, of opdrachten te geven. Daar wordt ruim aandacht aan besteedt. Tevens komen gesprekken aan de orde in het kader van ziekteverzuimbegeleiding en functioneringsgesprekken.
  2. Afstemmen met uw eigen leidinggevende
    Om uw functie goed uit de verf te laten komen is ondersteuning door uw leidinggevende van doorslaggevend belang. Er wordt stil gestaan bij welke ondersteuning u krijgt, welke u wenst en hoe u daarover kunt communiceren met uw leidinggevende.
  3. Zelfmanagement
    Een knelpunt bij deze functie is vaak het tijdbeheer; naast alle vragen die op u afkomen ook nog toekomen aan uw eigen taken zonder structureel over te werken. Er wordt aandacht besteed aan prioriteiten stellen en aan uw eigen belemmerende overtuigingen die maken dat u niet altijd doet wat voor effectief beheer van uw tijd het beste is.

De cursus heeft een praktisch karakter en er wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding op de training wordt u vooraf gevraagd een kleine opdracht te maken, bij voorkeur een voorval uit de dagelijkse praktijk. Om situaties met collega’s en leidinggevende te kunnen oefenen wordt een acteur ingehuurd in het derde dagdeel. Op de terugkomochtend worden uw ervaringen van de in praktijk gebrachte leerpunten besproken

Docent

Drs. Thea Gevers, psycholoog en werkzaam als senior trainer/adviseur/coach, bij 'Hoe? Zo! Communicatietraining' 

Data & locatie

Data: dinsdag 18 januari, 1 februari en terugkomochtend 8 maart.
Tijd: 9.30 - 16 uur; terugkomochtend 9.30 - 12.30 uur
Locatie: NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

NB. Deze cursus kan alleen op locatie gevolgd worden. Mochten landelijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie dit onmogelijk maken, dan wordt deze cursus opgeschort tot een latere datum.

Niveau

Hbo

UEC

23 UEC

Kosten

NVML-leden € 685,-, voor niet-leden € 790,-. Koffie/thee, lunch en cursusboek zijn hierbij inbegrepen. Na de sluitingsdatum voor aanmelden ontvangt u een bevestiging met nota.

NVML-leden krijgen na deelname aan een NVML-nascholingsactiviteit automatisch € 30 korting op het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar!

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemenrs.

Inschrijving

Is gesloten.
Helaas moeten we de inschrijving eerder sluiten: er zijn nu al veel inschrijvingen, de cursus is behoorlijk overboekt.
A.s. donderdag 3 december hopen we cursus B open te kunnen zetten, die is in mei 2022.
Onze excuses voor dit ongemak.