Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:     

TLR7, een essentiële rol bij COVID-19 infectie
H. Brunner, A. Hoischen, M. Steehouwer, S. van Reijmersdal
Er is een onbegrepen probleem bij COVID-19 patiënten: waarom worden sommige mensen heel ernstig ziek enoverlijden zij zelfs, terwijl zoveel mensen besmet raken en geen verschijnselen of milde verschijnselen hebben. We zijn niet de enigen die bedacht hebben dat genetica hierbij een rol speelt. Het is fascinerend om te zien hoe mensen daar in springen, door extra tijd en mensen in te zetten om dit beter te begrijpen.

Untargeted metabolomics versnelt diagnostiek metabole ziekten
M. van der Ham, B.G.M. Schiebergen-Bronkhorst, M.G.M.de Sain-van der Velden, N.M. Verhoeven-Duif, H.A. Haijes,J.J.M. Jans
Metabole ziekten zijn erfelijke stofwisselingsziekten. Vaak zijn het ingrijpende ziekten die vlak na de geboorte al tot ernstige (blijvende) schade kunnen leiden. Een klein deel van deze ziekten is behandelbaar maar voor veel kinderen is er nog geen behandeling; met aftakeling en jong overlijden tot gevolg. Het zijn individueel zeldzame ziekten, maar omdat er ongeveer 1000 metabole ziekten bekend zijn, treft het toch een grote groep patiënten.

De rol van het microbioom in allogene stamceltransplantatie
dr. Y.F. van Lier, dr. M.D. Hazenberg
Het humane microbioom speelt een belangrijke rol in gezondheid en ziekte. Bij patiënten die een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (HCT) ondergaan, raakt het microbioom beschadigd als gevolg van chemotherapie, radiotherapie,antibiotica en andere medicamenten en een veranderd dieet. Een fecestransplantatie, oftewel kan het microbioom herstellen en is effectief bij een deel van de patiënten met steroïd-refractaireintestinale graft-versus-hostziekte.

En verder:

143 Schildwachten van zee naar lab
145 Casus klinische chemie-hematologie
146 De leucodif door de jaren heen
149 Van het bestuur: Samen
151 Redactioneel: We worden dikker
151 Speciale COVIDmaatregelen stoppen?
152 Jaarverslag 2019
152 Juridische fusie leden akkoord
152 Tarieven lidmaatschap 2021
153 FWG: update voor leidinggevende functies
153 Toekomst geld-terug-bon
154 Hybride congres ‘Focus op Hematologie’
155 E-learning stolling basis
156 Wist je dat…
156 Zorgbonus
156 Kerstsluiting bureau
157 Cursussen
157 ALV 2020
158 Cao nieuws
158 Opleidingen
159 Agenda
160 Jaaroverzicht 2021