Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:     

Van het bestuur

Redactioneel

Nieuwe aanknopingspunten naar ontstaan eeneiige tweelingen
Dr. Jenny van Dongen, universitair docent, Nederlands tweelingen register, afdeling biologische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam; Austin van Asselt phd student, Avera institute for human genetics, Sioux Falls, South Dakota; dr. Erik Ehli, wetenschappelijk directeur, Avera Institute for Human Genetics, Sioux Falls, South Dakota; prof. dr. Dorret I. Boomsma, hoogleraar, Nederlands tweelingen register, afdeling biologische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Een internationale groep onderzoekers, onder leiding van dr. Jenny van Dongen van de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een baanbrekende ontdekking gedaan. Deze kan leiden tot nieuwe inzichten in het ontstaan van eeneiige tweelingen. De onderzoekers vonden een uniek epigenetisch profiel bij eeneiige tweelingen, dat ze een epigenetische handtekening voor eeneiige tweelingen noemen. De bevindingen betekenen een enorme stap vooruit in ons begrip van hoe identieke tweelingen ontstaan

Antivirale afweer in ziekteverspreidende muggen
Joep Joosten en Ronald van Rij, medische microbiologie, Radboudumc, Nijmegen
Niet de haai, slang of krokodil is het gevaarlijkste dier op aarde; deze twijfelachtige eer is voorbehouden aan de mug. Waar Nederlandse muggen hooguit jeukende bultjes en slapeloze nachten veroorzaken, zijn deze zoemende insecten in grote delen van de wereld in staat om gevaarlijke ziekteverwekkers te verspreiden. Jaarlijks overlijden ruim 750.000 mensen aan de gevolgen van door muggen overgedragen ziekten. Is het mogelijk de virussen die deze ziekten via de mug overdragen, te bestrijden?

Op maat gemaakte behandeling voor NOS-patiënt
Eline Van Hugte, Phd-Kandidaat Moleculaire Neurofysiologie, Torben Van Voorst, Phd-Kandidaat Functionele Genoomanalyse, Nael Nadif Kasri,  Associate Professor Moleculaire Neurofysiologie
In steeds meer onderzoeken naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (NOS) wordt gebruikgemaakt van humaan geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSCs). Deze techniek maakt het mogelijk om vanuit somatische cellen (zoals bloed en huidcellen) stamcellen te verkrijgen, die gedifferentieerd kunnen worden naar patiënt-eigen neuronen en neuronale netwerken. Naast het bestuderen van ziektemechanismen lenen deze netwerken zich ook voor het testen van medicijnen op een patiëntspecifieke manier.

Samenwerken aan toekomstbestendige opleiding
In gesprek met Kim de Lange en Pascal Schippers
Het is heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de opleiding van analist. Deze moet namelijk toekomstbestendig zijn én goed aansluiten op het werkveld. Om de samenwerking tussen laboratoria en onderwijs te bevorderen,gingen Pascal Schippers (LUMC) en Kim de Lange (ROC van Amsterdam) met elkaar in gesprek.

En verder in dit nummer:

9    PATHOLOGIE - Indocti discant et ament meminisse periti
14  DIERPROEVEN - Deel 1: een historisch perspectief
22  PRE-ANALYSE - Het belang van een goed pre-analytisch proces
28  3D-BIOPRINTEN - Werkelijkheid maken van sciencefiction
32  FERTILITEIT - Nieuwe aanknopingspunten naar ontstaan eeneiige tweelingen
44  HORMONEN - Deel 1: Hormonen en hun boodschappen

Rubrieken:

5    Van de redactie
6    Nieuws
13  Vaste prik
21  CIC
31  Wist je dat?
38  Commentaar
41  Puzzel
42  Vacature
43  Groene bladzijde
46  Oplossing puzzel
47  Opleidingen