Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:

Redactioneel

Wat te doen met dingen die niet bestaan? Ras in het lab
Dr. Roos Hopman, postdoctoraal onderzoeker bij Humboldt Universiteit/Natuurhistorisch Museum Berlijn 
Maar ras bestaat niet.’ Dat was vaak de reactie van genetici wanneer ik werd gevraagd naar de focus van mijn promotieonderzoek: een sociaalwetenschappelijke studie naar de rol van ‘ras’ (zie kader) in forensisch genetische technieken. ‘Je kunt planten genetisch gezien indelen in duidelijke groepen,’ legde een van deze genetisch onderzoekers verder uit, ‘maar voor mensen werkt dat niet zo.’ ‘Ras’ bestaat biologisch gezien niet. Daar waren alle genetici waarmee ik gedurende mijn onderzoek sprak het over eens: het is een simplistisch concept dat de grote hoeveelheid aan genetische diversiteit, die onder mensen bestaat, niet kan vangen.

Invoering SI-systeem in klinische chemie - Een terugblik
Bert G. Blijenberg, Jos P.M. Wielders, Historische comissie NVKC
De aloude spreuk ‘meten is weten’ heeft in de geschiedenis aanleiding gegeven tot vele ontwikkelingen. Wetenschappelijke onderbouwing van dit adagium is het terrein van de metrologie. Dit wordt, zoals wij dat tegenwoordig kennen, gedefinieerd als de leer van grootheden, metingen en meetfouten.

En verder in dit nummer:

ONDERZOEK - Testen op Lymeziekte

VERSLAG - Congres Kwaliteit

ONTWIKKELING - Een leven lang medisch analist

WEBSITE - Cellwiki

HORMENEN - De functie van de hypothalamus en hypofyse

Rubrieken:
5.   Van de redactie
6.   Nieuws
19. Vaste prik
20. In de centrifuge
31. Wist je dat?
38. Commentaar
42. Puzzel
43. Groene bladzijde
46. Oplossing puzzel
47. Opleidingen