Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag van 9.00-14.00 uur.
Bij afwezigheid kan een telefonische boodschap worden ingesproken.

Voor de redactie en advertentieacquisitie van ons vakblad: zie Analyse

De cursuszaal ligt op de eerste verdieping (geen lift aanwezig).

NVML kantoor