Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Analyse februari 2019

  • CRISPR-Cas9
  • Glycotreat
  • Extracellulaire vesicles
  • DNA-paspoort 
  • Vaccinatiegraad 

 Interview Glycotreat
Y. van Kooyk
We proberen nieuwe ontwikkelingen in te zetten waarin je vaccinatie combineert met het opheffen van de lokale immuunsuppressie in de tumor. Door dit soort combinatietherapieën te ontwikkelen versterken wij dusdanig de afweer, zodat deze zo optimaal mogelijkingezet wordt in de strijd tegen kanker.

CRISPR-Cas9: Een Cutting Edge Ontwikkeling
H.J. van de Vrugt en R.M.F. Wolthuis
Er gaat een revolutie door het moleculair biologischlaboratorium: CRISPR! Met behulp van een bacterieel immuunsysteem is het voor het eerst mogelijk om eenvoudig en snel gerichte DNA veranderingen te makenin eukaryote cellen. Hier geven wij een overzichtvan de werking van CRISPR, vatten nieuwe technische mogelijkheden samen, en beschrijven ontwikkelingen op het gebied van GGO wetgeving.

Verslag symposium “Vaccinatie, wat moet je ermee?”
A.C.M Lauppe v. Meurs
Het symposium werd, kort samengevat, op de volgende wijze aangekondigd: “Tot schrik van overheiden RIVM loopt in Nederland de vaccinatiegraad terug.Daarmee neemt het gevaar voor verspreiding van ernstige infectieziekten toe. Hoogste tijd voor een bijeenkomst om feiten en emoties rond vaccinatie onder de loep te nemen."

Interview “DNA paspoort levert schijnzekerheid”
M. van Mill
Ik geef de cursus Genoom aan eerstejaars studenten. Dat is een cursus die gaat over de biologie van DNA enover DNA-technieken. Daarin probeer ik ook zoveel mogelijk de impact van de techniek te bespreken. Ik heb me verdiept in wat er allemaal aan commerciëletesten wordt aangeboden en was vooral geïnteresseerd wat er dan in Nederland beschikbaar is. Ik schrok meteen.

En verder:

7  Casus klinischechemie- hematologie
14 Antwoorden casus
17 Immuun-stimuli beïnvloeden de RNA inhoud van extracellulaire vesicles uit dendritische cellen
20 Van het bestuur
21 Congres preanalyse
22 VAP/NVML samenwerking
22 Algemene ledenvergadering
22 Cursussen
23 Cao nieuws
23 Commissie Internationale Contacten
25 Arbeidsvitamine
25 Nieuwe website
26 Vaste Prik
26 Dag van de analist
28 In memoriam
29 Opleidingen
30 Cursus Malariadiagnostiek
30 Agenda