Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De inhoud van de VAPvisie-Analyse-nummers van het lopende jaar is alleen voor leden beschikbaar.

Hier een korte samenvatting van deze inhoud:

2021:   februari

Tot en met 2020 heette ons vakblad Analyse: 

2020:  februari - april - juni- augustus - oktober - december  

De Analyses van de afgelopen jaren zijn hieronder beschikbaar als .pdf.

Van iedere jaargang is een index opgenomen, die teruggaat tot 2010. Artikelen uit de oudere jaargangen kunt u opvragen bij het NVML-bureau.