Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Leden ontvangen de papieren versie van VAPvisie-Analyse in hun brievenbus in het begin van de even maanden.
Student-leden ontvangen geen papieren versie, maar kunnen de digitale versie van ons vakblad hieronder downloaden.

De digitale versie van ons vakblad is hieronder beschikbaar:
- voor leden na inloggen zichtbaar;
- voor niet-leden vanaf de zomer van het jaar na uitgave.

Hier een korte samenvatting van de inhoud van het lopende jaar:

2021:   februari  -  april   -  juni  -  augustus  - oktober  -  

Van iedere jaargang is een index opgenomen, die teruggaat tot 2015. Artikelen uit de oudere jaargangen kun je opvragen bij het NVML-bureau.

JaarIndexPdf's
2021
  • Index 2021 wordt 
    begin 2022
    geplaatst
2020

 

2019

2018
2017
2016
2015