Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Leden ontvangen de papieren versie van VAPvisie-Analyse in hun brievenbus in het begin van de even maanden.
De digitale versie van ons vakblad is hieronder beschikbaar:
- voor leden na inloggen zichtbaar;
- voor niet-leden vanaf de zomer van het jaar na uitgave.

Hier een korte samenvatting van de inhoud van het lopende jaar:

2021:   februari - april - juni

Tot en met 2020 heette ons vakblad Analyse: 

2020:  februari - april - juni- augustus - oktober - december  

De Analyses van de afgelopen jaren zijn hieronder beschikbaar als .pdf.

Van iedere jaargang is een index opgenomen, die teruggaat tot 2010. Artikelen uit de oudere jaargangen kunt u opvragen bij het NVML-bureau.

JaarIndexPdf's
2021
  • Index 2021 wordt 
    begin 2022
    geplaatst

 

2020

 

De gehele pdf's van de Analyses van 2020 worden

medio 2021 hier geplaatst

2019

2018
2017
2016
2015