Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:

Samen 
Samen zijn we sterk! 
Afscheid nemen bestaat niet 

Urinediagnostiek 
Preanalyse: een vak apart! 
Functie en normale anatomie van de nier 
Urine, soms een waardevol product! 
In de nachtspiegel 
Orgaanvlees; gruwel of gastromomie? 
Infecties bij dialysepatiënten 
Schistosomiasis 
Mannendingen 
Kruiswoordpuzzel urogenitaal systeem 
Time-lapse monitoring in het IVF-laboratorium van VUmc 
Soa in Nederland 
Bieden vaginale bacteriën bescherming tegen soa? 
Preoperatieve herkenning van pat iënten met eenhoogrisico endometriumcarcinoom 
Het verleden herhaalt zich 
Zwanger en werken op een medisch laboratorium 
Cursussen en opleidingen NVML 
Agenda