Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Eiwit IGFBP7 in de strijd tegen acutemyeloïde leukemie
Dr. L. Smit
Waar we aan werken is acute myeloïde leukemie(AML). De meeste patiënten met AML worden behandeld met chemotherapie. Tachtig procent van de AMLpatiënten gaat in complete remissie. Bij veel patiënten komt de leukemie echter binnen de vijf jaar weer terug. Wij proberen kenmerken te identificeren op de leukemiecellen die overblijven na chemotherapie, omdat deze waarschijnlijk de terugkeer veroorzaken. We proberen vervolgens een therapie of medicatie te ontwikkelen tegen deze kenmerken, waardoor deze cellen dan ook dood gaan.

Casus klinische chemie-hematologie
A.C.M Lauppe v. Meurs
Mevrouw Joyce de V. is 45 jaar oud. Ze heeft een druk leven, waarbij ze vaak stressvolle situaties meemaakt. Ze is als 20-jarige al gediagnostiseerd als diabetestype 1 patiënt. De laatste tijd voelt zij zich snel vermoeid, hetgeen zij aanvankelijk weet aan haar drukke baan. Omdat zij zich toch zorgen maakt, neemt zij contact op met de huisarts, die laboratoriumonderzoek aanvraagt.

Vier jaar aanpak antibioticaresistentie in Nederland
B. Beishuizen, M. van der Lubben
Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica vormen een grote dreiging voor de volksgezondheid. Antibiotica vormen de basis van de moderne geneeskunde: deze basis moet in stand blijven. Daarom hebben we in Nederland een integrale, landelijke aanpak van antibioticaresistentie.De aanpak gaat uit van een OneHealth-benadering: de dreiging van resistente bacteriën komt voor in de zorg, bij dieren, in voedsel en in het milieu. De aanpak antibioticaresistentie richt zich dus op al deze sectoren.

En verder:

42 Interview Hiv-Transmissie Eliminatie AMsterdam(H-TEAM)
45 Twaalf nieuwe genetische varianten die het risico op ADHD verhogen
48 Interview redactie
52 Van het bestuur
53 Programma Spring Event
55 Cao Nieuws
55 Aanmelding cursussen
55 Aanmelding cursussen
57 Arbeidsvitamine
58 Geboorteverlof
58 Wist je dat?
60 EPBS-CIC
60 Wat is het?
61 Opleidingen