Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer: 

Zelf bloedprikken scheelt gedoe! De analyse van tacrolimus, ciclosporine en kreatinine uit dried blood spots
M. Vos-van der Meer, Dr. Y.A. Bijleveld, laboratorium van de apotheek AmsterdamUMC, locatie AMC. Amsterdam.
Ziek zijn is op vele manieren belastend voor patiënten. Niet enkel de ziekte zelf, maar ook het heen-en-weer reizen naar het ziekenhuis maakt het zwaar. Om die reden hebben wij een methode opgezet voor het bepalen van tacrolimus, ciclosporine en kreatinine in dried blood spots (DBS) voor niertransplantatie patiënten van ons ziekenhuis. Met DBS kan de patiënt thuis een bloedmonster afnemen en met de post versturen naar ons laboratorium, waar deze wordt geanalyseerd.
Met de resultaten kan de behandelend arts de behandeling vervolgens optimaliseren.

Verbeteren van moleculaire surveillance van mazelen in Nederland
R. Bodewes, L. van de Nes-Reijnen, F. Zwagemaker, R. Kohl, J. Kerkhof, R. de Swart, I. Veldhuijzen
Mazelen wordt veroorzaakt door een membraanvirus met een enkelstrengs niet-gesegmenteerd RNA genoom,dat behoort tot de familie van de Paramyxoviridae. Ongeveer tien dagen na infectie met het mazelenvirus ontwikkelen mensen koorts, hoesten, verkoudheid en conjuctivitis. Enkele dagen later ontstaat pas de kenmerkende rode huiduitslag. Daarnaast kan het mazelenvirus ook middenoorontsteking en diarree en soms longontsteking, of hersenontsteking veroorzaken.

Hereditaire hemorragische teleangiëctasieën, deel 2
J. Hessels, Dr. J.J. Mager
Teleangiëctasieën op de huid en het wangslijmvlies zijn aanwezig bij 50 tot 80% van de patiënten en nemen
in aantal toe met het ouder worden. De cutane teleangiëctasieën bevinden zich voornamelijk op de lippen, tong en vingers. Bloedingen kunnen voorkomen, maar zijn zelden klinisch relevant. De voornaamste klacht is van cosmetische aard.

En verder in dit nummer:

48 Casus klinische chemie-hematologie
49 Chemometrie draagt in laboratoria bij aan kwaliteitszorg, deel 2
52 Historisch labwerk
55 Van het bestuur
57 Congres kwaliteit
58 Cao nieuws
58 Corona beleid NVML
58 Aanmelden cursussen
59 Arbeidsvitamine
59 Arbeidsvitamine
60 Vaste prik
61 Wist je dat…
61 Algemene Ledenvergadering NVML
62 E-learning module ‘Vitamine B12 deficiëntie’
62 Opleidingen
63 NVML Avondnascholing medische microbiologie:‘MDL-infecties’
63 Agenda