Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Antibioticaresistentie: paraatheid blijft geboden
P. van Megchelen
Nederland doet het in vergelijking met veel andere landen goed in het voorkomen van antibioticaresistentie.
Het ZonMw-programma Antibiotica Resistentie financiert onderzoek op een breed terrein, van laboratoriumonderzoek tot praktijkonderzoek in bijvoorbeeld ziekenhuizen of veehouderijen. Vanwege de wereldwijde opkomst van resistente bacteriën blijft het ook in de toekomst nodig om rond dit thema actuele kennis te verzamelen en deze kennis in de praktijk toe te passen.

Het gevaar van gele koorts
J. van de Leemput, aangepast door M. Toorenvliet-Stoker
Dr. Lennert Slobbe, internist-infectioloog in het Erasmus MC, is gespecialiseerd in reizigers en tropengeneeskunde. Binnen de Tropenpolikliniek richt hij zich op de zorg van patiënten die onverhoopt ziek terugkomen uit de (sub)tropen. In dit artikel gaat hij in op het gevaar van gele koorts, de effectiviteit van het vaccin en of mensen met een zwakke weerstand naar besmette gebieden kunnen reizen.

De ELSI Servicedesk helpt bij ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken in biomedisch wetenschappelijk onderzoek
M. Beusink, S. Rebers, S. Cornelissen, M.K. Schmidt
Bijna iedereen die meewerkt aan (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek heeft wel eens te maken met ethische of juridische vragen die soms zelfs het doen van onderzoek vertragen. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijk
onderzoek met overgebleven lichaamsmateriaal waarbij een klinisch relevante medische bevinding gedaan wordt die tijdens de diagnostiek niet gevonden was of waar tijdens de diagnostiek niet op getest was.

Kortere opnameduur door het plaatsen van een bloedkweekautomaat op de afdeling Spoedeisende Hulp
M.J. Bruins, M.J. Egbers, T.M. Israel, S.H.A. Diepeveen, M.J.H.M. Wolfhagen
Snelle en adequate behandeling van patiënten met een infectie van de bloedbaan is van grote invloed op de klinische uitkomst. Daarom moeten bloedkweken zo snel mogelijk na afname in een bloedkweekautomaat geplaatst worden. Om dit op ieder moment mogelijk te maken voor een groep ernstig zieke patiënten hebben we een extra bloedkweekautomaat op de Spoedeisende Hulp geplaatst.

En verder in dit nummer:

 • Real-Time visualisatie van in vitrostolselvorming met behulp vanThrombodynamics 4D videomicroscopie
 • Van het bestuur
 • Cao Nieuws
 • Cursussen NVML
 • Arbeidsvitamine
 • EPBS – CIC
 • Vaste PrikVaste Prik
 • Stuurgroep
 • Programma Congres Immunologie
 • Programma ‘Focus op Tumoren’
 • Wat is het?
 • Wist je dat…
 • Opleidingen