Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Europa’s nieuwe hepatitis probleem: hepatitis E
Prof. dr. R.A. de Man en Dr. A.A. van der Eijk
Genetische analyse heeft laten zien dat in Europa HEV infecties overgedragen worden van varkens op mensen, daarmee valt Hepatitis E Virus infectie onder de zoönose: de groep van infectieziekten die kan worden overgedragen van dieren op mensen. 

Casus klinische chemie-hematologie
A.C.M. Lauppe v. Meurs
De 32-jarige vrouw Eline V. wordt door de verloskundige doorgestuurd naar haar huisarts. Haar verloskundige constateert een oplopende bloeddruk en mevrouw heeft klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en ernstige vermoeidheid.
 
Zoönosen: infecties die van dier naar mens overgaan
M. Broekhuizen-Stins, A. Schoormans, C. Flemming, S. Bruin, W. van Hoeyen, W. Schijf, E. Broens, M. van Dijk, M. Kannekens Jager, R. Nijsse en J.Wagenaar
In de eerste helft van dit artikel worden diverse aspecten van zoönosen toegelicht aan de hand van voorbeelden. De tweede helft beschrijft de ervaringen vanuit het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde nadat in november 2016 onverwacht Brucella werd geïsoleerd in de routine diagnostiek.
 
Een buitenlandse stage ook voor MLO studenten mogelijk
A.C.M. Lauppe v. Meurs, Y. Schrijver
Het lijkt misschien niet voor de hand liggend dat studenten aan middelbare laboratoriumopleidingen stages (BPV) in het buitenland volgen, maar al ruim tien jaar zijn er goede contacten tussen BPV docenten van het Nova College in Beverwijk en enkele klinisch chemici in Edinburgh.
 
En verder:
141 Over de genetische achtergrond van intelligentie en neuroticisme
144 Van het bestuur
145 Immunotherapie; wij kunnen er niet meer omheen!
146 Malaria diagnostiek voor gevorderden
146 Aanmelding NVML cursussen
147 Verslag fertiliteitssymposium
148 Cao nieuws
148 CIC
149 Jaaroverzicht NVML 2019
150 Arbeidsvitamine
151 NVML-contributie
152 Vaste Prik
154 CSB: nuttig en leuk!
154 Boekrecensie
156 In memoriam
157 Wat is het?
157 Opleidingen
158 Agenda