Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

 In dit nummer:

Reductie ondoelmatige laboratoriumdiagnostiek
D. Castelijn, R. Bindraban
Laboratoriumtesten zijn niet altijd nodig. Soms worden ze ten onrechte routinematig of uit gewoonte verricht.
In een recente studie betreffende internisten in opleiding vroegen sommige artsen 7 tot 8 keer meer laboratoriumdiagnostiek aan dan hun collega’s. Naast nadelige financiële consequenties is ondoelmatig aanvragen van diagnostiek minder patiëntvriendelijk en leidt het potentieel tot vals-positieve uitslagen. Dit kan belastende onderzoeken of onnodige ongerustheid tot gevolg hebben.‘Baadt het niet, dan schaadt het niet’ gaat zeker niet altijd op.

De fruitvlieg als model voor verstandelijke beperking en autisme spectrum stoornis – klein proefdier, groot nut
L.E.R. Blok, I.M. Janssen, A. Schenck
Fruitvliegjes, ook wel bananenvliegjes genoemd, worden door veel mensen waarschijnlijk voornamelijk als irritant ongedierte gezien. De wetenschappelijke wereldkijkt echter met totaal andere ogen naar dit diertje. In deze wereld wordt de fruitvlieg Drosophila melanogaster genoemd, en het blijkt een uitermate waardevol proefdier te zijn. Al ruim 100 jaar worden fruitvliegen als modelorganisme gebruikt voor zeer divers wetenschappelijk onderzoek.

Mens is de nieuwe kip: op zoek naar de bronnen van ESBL-antibioticaresistentie
L. Mughini-Gras, E. Franz, C. Dierikx, E. van Duijkeren
Antibiotica zijn belangrijk bij de behandeling van bacteriële infecties. Sommige bacteriën produceren Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) enzymen. Deze ESBLenzymen kunnen bepaalde antibiotica inactiveren. In alle onderzochte reservoirs, van zowel mens, dier als milieu, komen (verschillende typen) ESBLs voor. Het is echter niet bekend welke reservoirs het belangrijkste zijn voor transmissie naar de mens. Bij een bronattributie analyse wordt geprobeerd met behulp van modellen te berekenen welk reservoir in welke mate bijdraagt aan dragerschap bij de mens.

En verder in dit nummer:

143 Historisch Labwerk
144 De 26e Anatomische les in het Concertgebouw Amsterdam
146 Van het bestuur
147 Hoe mijn afstudeeronderzoek mij naar Genua bracht
149 Cao Ziekenhuis
149 Tarieven Lidmaatschap 2020
149 Bureau NVML in kerstvakantie gesloten
150 Wist je dat…
151 Vaste Prik
152 Cursus bloedcelmorfologiegeheel vernieuwd!
153 NVML cursussen en congressen
154 Anna Wichersprijzen uitgereikt
155 NVML nascholing medische microbiologie: ‘MDL-infecties’1
156 Janvulling jaaroverzicht NVML nascholing 2020
156 Opleidingen
158 Arbeidsvitamine
159 Agenda
159 Nieuwe e-learning modules online