Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer: 

Chemometrie draagt in laboratoria bij aan kwaliteitszorg en aan de beheersing van Big Data, deel 1
Dr. J.P.M. Andries
Geautomatiseerde analysesystemen in klinische chemische laboratoria, en moderne analyseinstrumenten in chemische en biomedische laboratoria zoals apparatuur voor NMR-, UV/VIS-, IR-, MS-, AAS-, FTIR-spectroscopie en gas- en vloeistofchromatografie genereren voor elk monster een groot aantal meetsignalen. Bovendien komen er steeds meer grote hoeveelheden data beschikbaar voor onderzoek in online databases. Dat heeft in de laboratoria een ‘tsunami’ aan data veroorzaakt, soms ook aangeduid als een ‘Big Data’ probleem.

Interview: Rik de Swart: Mazelen, geen onschuldige kinderziekte
A.C.M. Lauppe v. Meurs
Wereldwijd komen er steeds meer uitbraken van mazelen voor. Vorig jaar eiste de ziekte 142 duizend levens, vooral van jonge kinderen. Met de achteruitgang van de vaccinatiegraad in Nederland en de toename in het aantal mensen dat verre reizen maakt is de kans op mazelen hier ook groter geworden. Mazelen leidt tot hoge koorts en de kenmerkende rode huiduitslag, maar in verreweg de meeste gevallen volgt na ongeveer een week ziekte volledig herstel. Toch kunnen er ook complicaties optreden, omdat mazelen het afweersysteem verzwakt.

Casus klinische chemie-hematologie
A.C.M. Lauppe v. Meurs
Mevrouw Diana de V., 48 jaar oud, heeft een drukke baan in de zorg. Ze heeft al enige tijd klachten die variëren van vermoeidheid, nervositeit, depressieve klachten en gewichtsverlies. Ze komt bij de huisarts
met als aanleiding voornoemde klachten en een al gedurende langere tijd gemeten temperatuursverhoging van rond 38oC. De arts overweegt even om haar rust en antidepressiva voor te schrijven, maar de verhoogde lichaamstemperatuur van mevrouw doet hem toch besluiten om laboratoriumonderzoek aan te vragen. 

En verder in dit nummer:

12 Historisch Labwerk: Klinische Chemie van oudheid tot 1950
13 Interview redactie
14 Antwoorden casus
15 Hereditaire hemorragische teleangiëctasieën, deel 1
18 Van het bestuur
19 Cao nieuws
20 Programma congres MM
23 Programma congres pre-analyse
24 Voortaan één e-mailadres bij NVML bekend
24 Bewijs Lidmaatschap
24 Algemene Ledenvergadering
25 Vaste Prik
26 CIC
27 Wist je dat…
27 De dag van de Analist
28 Opleidingen
30 Arbeidsvitamine
30 Index 2019
31 NVML cursussen en congressen
31 Agenda