Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:

Interview Prof. dr. Jeroen Pasterkamp, professor Translational Neuroscience en directeur van de MIND Facility 
De MIND facility is een combinatie van 3 labs. Aan de ene kant maken we gehumaniseerde kweekmodellen. Aan de andere kant hebben we microscopie om daar 3D representaties van te maken. We gebruiken de mens, de patiënt als uitgangspositie. We nemen bijvoorbeeld huidcellen af of andere somatische cellen, zoals bloed. Die vormen we om naar iPS (induced pluripotent stem cells), de stamcellen. Die vormen we dan om naar een bepaald type zenuwcel, een gliacel of naar een organoïde, een soort 3D weefsel.

Kan de Basofiele Activatie Test behulpzaam zijn bij de diagnostiek van een IgE-gemedieerde voedselallergie?
Y. Schmidt-Hieltjes, C. Elshof, J. Ruinemans-Koerts
Probleemstelling: De huidige in vitro diagnostiek voor een IgE-gemedieerde voedselallergie heeft vaak een hoge sensitiviteit maar een lage specificiteit. Dit betekent dat wanneer er IgE antistoffen worden aangetoond tegen een allergeen dit niet hoeft te beteken dat de patiënt ook een klinisch relevante IgE-gemedieerde allergie heeft. Deze lage specificiteit is onder andere het gevolg van het feit dat niet al het IgE in staat is om middels allergeen binding de basofiele granulocyt of mestcel te activeren.

De Prospectieve Risico-Inventarisatie (PRI) tot leven
S. Slagter, D. Bergwerff
De ontwikkelingen in het medisch beroepenveld gaan snel. De zorg wordt complexer en er zijn meer mensen met specifieke kennis betrokken bij het gehele patiënten proces. Hoe meer mensen participeren in dit proces en het proces complexer is, wordt de kans op fouten groter. Door het uitvoeren van een PRI neemt het leren denken in risico’s toe en zal de bewustwording op het gebied van veiligheid binnen het laboratorium worden vergroot. Daarnaast vraagt de diverse gehanteerde normstelsel in dezorg voor meer aandacht voor het risico denken.
Dit artikel geeft praktisch inzicht in een aantal zaken die er nodig is bij het uitvoeren van een PRI.

En verder:

44 De beenmergdonor en de patiënt
47 HbJ ondervangen met vlag op Tosoh
48 Van het bestuur
49 Aanmelden cursussen
49 Antwoorden kruiswoordpuzzel
49 Anna Listje
51 NVML lid ontvangt lintje!
51 Jaarverslag NVML
52 Verslag ALV
54 Cao nieuws
54 Programma symposium fertiliteit
61 Arbeidsvitamine
62 Opleidingen
63 Agenda