Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit dubbelnummer VAPvisie - Analyse: 

Thema: immunologie

Van het bestuur 5

Immunologie 7
Ons immuunsysteem een ingewikkeld, maar erg belangrijk
beschermingsmechanisme 8
Wat de boer niet kent, vindt hij lekker 11
Symposium Fertiliteit 13
Geschiedenis van de Immunochemie 14
COVID-19: infectie, ontsteking en immuniteit 16
Commentaar 23
Hoe helpt de klinische chemie in de strijd tegen COVID-19 pandemie? 24
Muismodellen voor anti-tumor immuuntherapie 28
Wist je dat? 31
Allergische astma – Adembenemende immunologie 32
De diagnostiek van autoimmuun blaarziekten 36
Immunopathologie: een voorbeeld van auto-immuun diagnostiek 38
Flowcytometrische analyses bij acute leukemie patiënten
behandeld met immuuntherapie 40
Het Nieuwe Labwerken na de Corona Crisis 45
Een traag werkende schildklier – Hashimoto thyreoïditis 46
Genezing van hiv: is het mogelijk en waar staan we nu? 50
Immunologie en de bloedbank 55
Vaste prik 61
Commissie Internationale Contacten (CIC) 62
De immuno-logi-puzzel 63
Cursussen en opleidingen NVML 64
Agenda 66