Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:


Bioinformatica en systeem biologie strijden samen tegen COVID-19
L. J. Dupuis, M. Kutmon, D. Slenter, C. Evelo
Patiënten die getroffen worden door een COVID-19 infectie kunnen vrijwel geen symptomen vertonen, maar ook vergaande complicaties ondervinden met overlijden als gevolg; de achterliggende redenen voor deze verschillen zijn nog steeds grotendeels onbekend. Een ander probleem is de gebrekkige kennis over de moleculaire processen onderliggend aan de ziekte, waardoor er geen effectieve behandeling of vaccin bestaat. De wetenschappelijke onderzoekswereld reageerde op deze crisis door direct samenwerkingen aan te gaan, om COVID-19 beter te begrijpen en ondersteuning te bieden bij het vinden van een genezing.

Kleine RNA’s voor snellere diagnose van beroertes
M.L. van der Bent, T. Truc My Nguyen, M.J.H. Wermer, I.R. van den Wijngaard, B. de Groot, P.H.A. Quax, N.D. Kruyt, A.Y. Nossent
In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 40.000 mensen een herseninfarct of hersenbloeding, samen beter bekend als een beroerte. Omdat bij een beroerte in enkele minuten tijd miljoenen hersencellen kunnen afsterven, en de kans op herstel snel daalt met het verstrijken van de tijd, is het essentieel om de patiënt zo snel mogelijk te behandelen. Daarvoor is snelle diagnostiek nodig. In dit artikel beschrijven we ons onderzoek naar kleine RNA’s, zoals microRNAs en tRNA’s, als mogelijke biomarkers voor de diagnose van beroertes.

Organisatie ontwikkeling en innovatieve competenties
P.C.M. Bartels, M. Schoorl
Laboratorium­medewerkers zijn voortdurend alert en actief om de eigen vakbekwaamheid op peil te houden en te verbeteren. In een eerdere publicatie hebben wij gesignaleerd dat het activiteitenpakket van biomedische laboratorium­medewerkers in snel tempo zal veranderen. Met het beoefenen van innovatieve competenties neemt men in een laboratoriumorganisatie een voorschot op veranderingen in de toekomst.

En verder in dit nummer:

77 Coronatijd op het lab
80 Tigecycline inhalatie als nieuwe behandeling van longinfecties door Mycobacterium abscessus
84 Oud bloed
86 Boekrecensie: Je brein aan de pil
87 Van het bestuur: Hartje zomer
88 Programma POCT Congres
89 Programma Symposium Fertiliteit
90 Oplossing en winnaar puzzel
91 Cao nieuws
91 CIC
92 Wist je dat…
92 Concept jaarverslag 2019
93 NVML congressen en cursussen
94 Opleidingen
95 Agenda