Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:

Hoe verbeteren azijn preparaten de cytodiagnostiek?
L. Felen
In de cytologie is het niet altijd makkelijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk om een goede diagnose te stellen. Preparaten van celmaterialen kunnen slecht tot niet beoordeelbaar zijn door de aanwezigheid van veel bloed, geringe celrijkdom of surfactant. Omdat azijnzuur mogelijk hier een oplossing voor kan bieden wordt dit onderzocht op cytologisch verwerkt materiaal.

Historisch labwerk
A. Barends-Kraak
Wanneer een medisch analist zo’n 80 jaar geleden onze huidige laboratoria met alle apparatuur en robots zou zien, zou deze niet begrijpen dat deze apparatuur dezelfde en nog veel meer bepalingen kan doen om
de arts te helpen bij het stellen van een diagnose. Uit de boeken Klinische Diagnostiek blijkt dat er toen al veel bepalingen gedaan werden maar deze waren tijdrovend en dus niet geschikt voor grote aantallen routinebepalingen.

Casus klinische chemie-hematologie
A.C.M. Lauppe v. Meurs
De dan 24-jarige Jos de V. doet mee aan een hardloopwedstrijd van ongeveer 18 km lang. Het is een warme nazomer dag, met temperaturen tussen 25 en 30oC. Hij is goed voorbereid enstart vol vertrouwen aan de loop. Onderweg drinkt hij regelmatig.

Komt een mens-aap bij de dokter
R. Kuipers
De kosten van de gezondheidszorg zijn in de afgelopen decennia steeds verder gestegen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is dat niet enkel het gevolg van steeds duurdere dokters, medicijnen of onderzoeken. De belangrijkste oorzaak van de toenemende kosten van onze gezondheidszorg is het toenemend aantal zieke mensen. Hierbij wordt vaak onterecht gedacht dat dit vooral komt doordat we steeds ouder worden. Ook dat klopt niet.

En verder in dit nummer:

111 Microdoseren met psychedelica, Wat er wetenschappelijk nog onderzocht moet worden
113 Interview: Nieuwe stap in ontwikkeling “in vitro model van humane zenuwcellen” voor medicijnonderzoek.
115 Antwoorden casus
116 Van het bestuur
117 NVML cursussen en congressen
119 Arbeidsvitamine
120 Wist je dat…
123 Cao nieuws
124 Opleidingen
126 Jaaroverzicht 2020
126 Wat is het?
127 E-learning
127 Tarieven lidmaatschap 2020